Nieuw onderzoek

In het kort

Gebruik van sacubitril/valsartan leidt niet tot cognitieve bijwerkingen op de korte termijn.

Gebruik van sacubitril/valsartan (Entresto®) leidt niet tot cognitieve bijwerkingen op de korte termijn. Dat is de conclusie van een analyse van gemelde bijwerkingen bij de Amerikaanse registratie-autoriteit FDA.

Achtergrond

Sacubitril is een remmer van het enzym neprilysine. Dit enzym is onder meer betrokken bij de afbraak van bèta-amyloïd in de hersenen. Bij patiënten met de ziekte van Alzheimer zijn verhoogde concentraties bèta-amyloïd aangetroffen in de hersenen. Daarom bestaan er zorgen over een verhoogd risico op dementie bij gebruik van sacubitril.

Resultaten

De onderzoekers keken hoe vaak cognitieve bijwerkingen en dementie zijn gerapporteerd bij gebruik van sacubitril/valsartan. Zij gebruikten hiervoor de FAERS, een database van vrijwillig gemelde bijwerkingen bij de FDA. Tussen juli 2015 en maart 2017 waren er 9.004 meldingen van bijwerkingen bij gebruikers van sacubitril/valsartan. Hiervan betroffen 459 een melding van cognitieve bijwerkingen.

Patiënten meldden minder vaak cognitieve bijwerkingen bij sacubitril/valsartan dan bij andere geneesmiddelen: reporting odds ratio (ROR)=0,72; 95%betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=0,65 tot 0,79. Dementie-gerelateerde bijwerkingen kwamen ongeveer even vaak voor bij sacubitril/valsartan als bij andere geneesmiddelen (ROR=1,05, 95%BI=0,56 tot 1,77). De onderzoekers voerden een nadere analyse uit van bijwerkingen gemeld door patiënten met hartfalen. In deze groep waren er geen significante verschillen tussen sacubitril/valsartan en andere geneesmiddelen.

Discussie

De onderzoekers concluderen dat gebruikers van sacubitril/valsartan niet vaker cognitieve bijwerkingen melden dan andere geneesmiddelgebruikers. Beperkingen van het onderzoek zijn de relatief korte tijd dat melders sacubitril/valsartan hebben gebruikt en het ontbreken van klinische en demografische gegevens. De onderzoekers pleiten voor meer onderzoek met een langere looptijd.

Belang voor de praktijk

De resultaten van het onderzoek zijn geruststellend en in lijn met de bevindingen uit gerandomiseerde onderzoeken. Het is echter de vraag of cognitieve bijwerkingen of een verhoogde kans op dementie op deze korte gebruikstermijn al zichtbaar kunnen zijn. Patiënten hadden maximaal enkele jaren sacubitril/valsartan gebruikt. Het middel is immers pas sinds 2015 beschikbaar. Tussen de eerste beta-amyloïdophopingen in de hersenen en klinische symptomen van dementie verstrijkt echter een periode van ten minste 15 jaar (Aisen, 2017).

Belangenverstrengeling

De onderzoekers ontvingen geen financiering voor het uitvoeren van deze studie. Eén onderzoeker heeft sprekersvergoedingen van Novartis (de fabrikant van sacubitril/valsartan) ontvangen.

Bron
  • Perlman A et al. Cognition and Dementia Related Adverse Effects with Sacubitril-Valsartan: Analysis of the FDA Adverse Event Report System Database. J Card Fail. 7 mei 2018.
  • Aisen PS et al. On the path to 2025: understanding the Alzheimer's disease continuum. Alzheimers Res Ther. 2017;9(1):60.

Laatst gewijzigd op 25 juni 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.