Nieuw onderzoek

In het kort

Bij gebruik van glycopyrronium treedt evenveel verslechtering van COPD op als bij gebruik van tiotropium. 

Bij gebruik van glycopyrronium (Seebri®) treedt evenveel verslechtering van COPD op als bij gebruik van tiotropium. Dat concluderen d’Urzo et al. na analyse van de gegevens van eerdere studies.

Methode

De onderzoekers verzamelden gegevens van vier fase 3-onderzoeken bij patiënten met matige of ernstige COPD. Het primaire eindpunt was een afname in het optreden van clinically important deteriorations (CID). Hierbij definieerden zij CID als het optreden van een of meer van de volgende verslechteringen: een afname van de FEV1 met meer dan 100 ml, een toename van de St George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) met meer dan 4 punten of een matige tot ernstige COPD-exacerbatie. De studies duurden 12 tot 52 weken. Daarnaast keken de onderzoekers naar het aanhouden van de CID. Een aanhoudende CID hield in dat deze aanwezig was bij meer dan twee opeenvolgende evaluatiebezoeken of bij minimaal de helft van alle bezoeken.

Resultaten

De onderzoekers analyseerden de gegevens van 2.936 patiënten. Er was geen significant verschil in het optreden van CID tussen de tiotropiumgroep (57,8%) en de glycopyrroniumgroep (60,1%). Ook toonde deze studie geen significant verschil in het optreden van aanhoudende CID (53,6% versus 50,2%). De meest voorkomende verslechtering was afname van de FEV1 met meer dan 100 ml. Dit trad bij glycopyrronium (38,5%) even vaak op als bij tiotropium (37,5%).

Discussie

De onderzoekers stellen dat de klinische relevantie van de onderzoeksmaat CID die zij hanteerden nog moet worden vastgesteld. Hiervoor is meer onderzoek nodig gedurende een langere periode bij meer patiënten. Als voordeel van de maat CID, en met name aanhoudende CID, zien de onderzoekers dat deze maat meer informatie geeft over het effect van de behandeling dan alleen de longfunctie, zoals bijvoorbeeld gemeten met de FEV1.

Belang voor de praktijk

In de NHG-Standaard COPD (2015) is geen plaats voor de nieuwe langwerkende anticholinergica aclidinium (Bretaris, Eklira®) en glycopyrronium (NHG, 2015). De reden is dat van deze middelen geen meerwaarde is aangetoond. Ook de resultaten van dit onderzoek tonen geen meerwaarde van glycopyrronium. Zowel glycopyrronium als tiotropium kennen een eenmaal daagse dosering.

Belangenverstrengeling

De analyse is gefinancierd door Novartis, fabrikant van glycopyrronium.

Bron

D’Urzo et al. Comparison of glycopyrronium versus tiotropium on the time to clinically important deteriorations in patients with COPD: a post-hoc analysis of randomized trials. NPJ Prim Care Respir Med 2018;28:18.

Laatst gewijzigd op 21 juni 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.