Nieuw onderzoek

In het kort

Het combinatiepreparaat tiotropium/olodaterol is even veilig als de beide componenten als monotherapie

Het combinatiepreparaat tiotropium/olodaterol (Spiolto®) is even veilig als de beide componenten als monotherapie. Zo concluderen Buhl et al. op basis van de samengevoegde data van twee fase-3-onderzoeken.

 

Resultaten

De onderzoekers beschikten over gegevens van 2.200 patiënten met COPD, die gerandomiseerd waren naar behandeling met olodaterol (Striverdi®), tiotropium (Spiriva®, Tiotrus®) of het combinatiepreparaat. De behandelduur was 52 weken.

De frequentie waarmee bijwerkingen voorkwamen verschilde niet tussen de behandelgroepen. De meeste gemelde bijwerkingen waren mild tot matig van ernst. In de groep die het combinatiepreparaat gebruikte, maakte 2,3% een ernstige cardiovasculaire gebeurtenis (zoals hartinfarct of beroerte) door. In de tiotropiumarm was dit 1,8% en bij gebruikers van olodaterol 2,4%. Dit verschil was niet significant. Ook respiratoire bijwerkingen, waaronder pneumonie, kwamen in alle drie de behandelarmen even vaak voor.

 

Discussie

De auteurs concluderen dat er geen additief effect optreedt qua bijwerkingen. Met andere woorden: het combineren van olodaterol en tiotropium leidt niet tot meer bijwerkingen dan monotherapie met één van beide middelen.

 

Belang voor de praktijk

De beide onderzoeken laten zien dat de combinatie van tiotropium met olodaterol geen veiligheidsrisico's met zich mee brengt ten opzichte van monotherapie met tiotropium of olodaterol. Kanttekening is wel dat patiënten met instabiel COPD of recente of instabiele hartziekten waren uitgesloten. De NHG-standaard COPD (2015) geeft aan dat combinatiepreparaten van langwerkende bèta-2-sympaticomimetica en langwerkende anticholinergica slechts een plaats hebben wanneer met monotherapie onvoldoende verlichting van de klachten wordt behaald. Deze studie laat zien dat combineren van beide geneesmiddelgroepen wellicht even veilig is als monotherapie.

 

Belangenverstrengeling

Beide studies en deze aanvullende analyse zijn gefinancierd door Boehringer Ingelheim, registratiehouder van het combinatiepreparaat tiotropium/olodaterol, olodaterol en tiotropium. De auteurs hebben financiële banden met deze en diverse andere registratiehouders van geneesmiddelen bij astma en COPD.

 

Bron

Buhl R et al. Long-term general and cardiovascular safety of tiotropium/olodaterol in patients with moderate to very severe chronic obstructive pulmonary disease. Respir Med. 2017;122:58-66.

Laatst gewijzigd op 6 maart 2017

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.