Nieuw onderzoek

In het kort

In de klinische praktijk verlagen PCSK9-remmers het LDL-c-gehalte evenveel als in klinische studies. Wel melden patiënten vaker bijwerkingen.

Het effect van proprotein convertase subtilisin/kexin type 9-remmers (PCSK9-remmers) op het low-density lipoprotein-cholesterol-gehalte (LDL-c-gehalte) is in de praktijk vergelijkbaar met het effect in klinische studies. Dat concluderen Galema-Boers et al. op basis van een observationele studie in het Erasmus MC. Wel komen bijwerkingen in de praktijk vaker voor dan tijdens de klinische studies.

 

Onderzoek in de dagelijkse praktijk

De onderzoekers includeerden 83 patiënten met familiare hypercholesterolemie (FH), die startten met alirocumab (Praluent®) of evolocumab (Repatha®), als toevoeging aan de maximaal verdragen dosering statines en ezetimib (Ezetrol®). Voor de start van een PCSK9-remmer en na zes weken gebruik is onder meer het LDL-c-gehalte bepaald. Voor de start van de PCSK9-remmer was het LDL-c-gehalte gemiddeld 5,0 mmol/l.

Het gebruik van een PCSK9-remmer leidde tot een gemiddelde daling van het LDL-c-gehalte van 56% (standaarddeviatie (SD)=20%) bij patiënten met heterozygote FH en 38% (SD=32%) bij patiënten met homozygote FH. Er was geen verschil tussen alirocumab en evolocumab qua effectiviteit. Door toevoeging van de PCSK9-remmer behaalde 58% van de patiënten hun streefwaarde voor het LDL-c-gehalte. Bij 9 patiënten daalde het LDL-c-gehalte met minder dan 25%. Bij 2 van hen was er helemaal geen effect van de PCSK9-remmer. Bij 14 patiënten daalde het LDL-c-gehalte tot onder de 1,0 mmol/l. De therapietrouw in de zes weken van onderzoek was - volgens de patiënten - zeer goed.

Bijwerkingen werden gemeld door 32 patiënten (39%), vooral griepachtige verschijnselen en buikklachten. Acht patiënten meldden neurologische bijwerkingen, zoals vergeetachtigheid.

 

Discussie

De onderzoekers geven aan dat de door hen onderzochte patiëntengroep representatief is voor FH-patiënten in de dagelijkse praktijk. Wel is de studieduur nog erg kort. Vooral voor het bepalen van frequentie en ernst van de bijwerkingen is meer onderzoek nodig.

 

Belang voor de praktijk

Sterk aan dit onderzoek is dat het is uitgevoerd in de Nederlandse setting, bij patiënten die volgens de richtlijnen en vergoedingsvoorwaarden in aanmerking komen voor behandeling met PCSK9-remmers. Opvallend is dat 42% van de patiënten ondanks gebruik van een PCSK9-remmer niet de streefwaarde voor het LDL-c-gehalte volgens de Europese richtlijnen behaalde. Dit zal mede te maken hebben met de hoge waarden voor het LDL-c-gehalte bij aanvang van de behandeling.

 

Belangenverstrengeling

Buiten deze studie geven twee van de vier auteurs aan financiële ondersteuning van Amgen of Sanofi (registratiehouders van PCSK9-remmers) te hebben ontvangen.

 

Bron

Galema-Boers JMH et al. Proprotein convertase subtilisin / Kexin 9 inhibition in patients with Familial Hypercholesterolemia: initial clinical experience. J Clin Lipidol. 2017;11(3):674-681.

Laatst gewijzigd op 4 juli 2017

Gerelateerd aan PCSK9-remmers: effect op LDL en bijwerkingen in de praktijk

Themajournaal

Medicijnjournaal

Factcheck

Nieuw onderzoek

MOVIE

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.