Nieuw onderzoek

In het kort

Dapagliflozine zorgt bij HFmrEF en HFpEF voor minder verergering van hartfalen en cardiovasculaire sterfte.

Dapagliflozine zorgt bij HFmrEF en HFpEF voor minder verergering van hartfalen en cardiovasculaire sterfte. Dit blijkt uit de DELIVER-studie van Solomon et al.

Beschrijving studie

De studie was een gerandomiseerde en gecontroleerde studie bij patiënten met hartfalen. Patiënten met een LVEF > 40% werden gerandomiseerd naar dapagliflozine 10 mg of placebo. De primaire gecombineerde uitkomstmaat van de studie was verergering van hartfalen (gedefinieerd als ziekenhuisopname) en cardiovasculaire sterfte.

Resultaten

De onderzoekers includeerden in totaal 6.263 patiënten. De gemiddelde leeftijd was 72 jaar en 56% was man. Na een mediane follow-up van 2,3 jaar kwam het primaire gecombineerde eindpunt voor bij 16,4% van de gebruikers van dapagliflozine en bij 19,5% in de placebogroep (HR=0,82; 95%BI=0,73 tot 0,92). Het NNT is 33 gedurende 2,3 jaar. In de subgroepen met een LVEF 50 – 59% en LVEF ≥ 60% had dapagliflozine significant voordeel boven placebo, met een HR van respectievelijk 0,79 (95%BI=0,65 tot 0,97) en 0,78 (95%BI=0,62 tot 0,98). Bij een LVEF ≤ 49% was het effect van dapagliflozine niet significant (HR=0,87; 95%BI=0,72 tot 1,04).

Van de afzonderlijke onderdelen van de primaire uitkomstmaat kwam alleen verergering van hartfalen significant minder vaak voor in de groep met dapagliflozine (11,8%) ten opzichte van de placebogroep (14,5%). Het eindpunt cardiovasculaire sterfte was niet significant verschillend.

Discussie

Dapagliflozine heeft bij HFpEF en HFmrEF, net als bij HFrEF, een positief effect op verergering van hartfalen en cardiovasculaire sterfte. Het overgrote deel van de patiënten was blank (72%). Minder dan 4% was zwart. Het effect van dapagliflozine voor zwarte patiënten bleek niet significant. De DELIVER-studie had niet voldoende statistische power om de cardiovasculaire mortaliteit vast te stellen.

Belang voor de praktijk

Bij de behandeling van HFmrEF of HFrEF adviseert de NHG-Standaard Hartfalen (2021) lisdiuretica, ACE-remmers of ARB’s, bètablokkers en eventueel aldosteronantagonisten. De voorschrijver kan SGLT2-remmers, zoals dapagliflozine, overwegen bij patiënten met HFrEF/HFmrEF en DM2. De NHG-Standaard adviseert bij HFpEF eventuele (niet-)cardiovasculaire morbiditeit en hypertensie conform de geldende richtlijnen te behandelen. Bij tekenen van overvulling kunnen patiënten met HFpEF een lisdiureticum krijgen. Bij patiënten met HFpEF worden SGLT2-remmers niet aanbevolen (NHG, 2021). Volgens deze studie vermindert dapagliflozine de verergering van hartfalen en cardiovasculaire sterfte ook bij HFmrEF en HFpEF. Momenteel is dapagliflozine bij hartfalen alleen geregistreerd voor HFrEF. De verwachte registratiedatum van dapagliflozine bij HFpEF is in 2023 (ZIN, 2022).

Belangenverstrengeling

Deze studie is gefinancierd door AstraZeneca, de fabrikant van dapagliflozine.

Bron

Solomon SD et al. Dapagliflozin in Heart Failure with Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med. 2022 Aug 27. 

Contact

Laatst gewijzigd op 20 april 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.