Nieuw onderzoek

In het kort

De bloedglucosewaarden van patiƫnten met insuline degludec zijn vaker binnen de streefwaarden dan bij patiƫnten met insuline glargine 100 E/ml.

De bloedglucosewaarden van patiënten met insuline degludec zijn vaker binnen de streefwaarden dan bij patiënten met insuline glargine 100 E/ml. Dat blijkt uit de SWITCH PRO-studie van Goldenberg et al.

Methode

Deze studie was een gerandomiseerde cross-over studie bij patiënten met DM2. De patiënten werden bij de eerste behandelperiode gerandomiseerd naar insuline degludec of insuline glargine 100 E/ml en bij de tweede behandelperiode naar de andere insuline. Beide behandelperiodes bestonden uit 16 weken titratie, gevolgd door 2 weken onderhoud. Tijdens de laatste 2 weken vond continue monitoring van de bloedglucose (CGM) plaats voor dataverzameling. De patiënten hadden ten minste één van de volgende risicofactoren voor hypoglykemieën: 1 hypoglykemie (bloedglucose < 3,9 mmol/l) binnen 12 weken voor screening, onvoldoende herkenning van hypoglykemieën, insulinegebruik gedurende > 5 jaar of een matige nierfunctie (eGFR 30 tot 59 ml/min/1,73 m2).

Resultaten

Het gemiddelde percentage time in range (bloedglucose tussen 3,9 en 10,0 mmol/l) over beide behandelperiodes was 72,1% met insuline degludec en 70,7% met insuline glargine. Het verschil was significant: 1,43%; 95%BI=0,12% tot 2,74%. Dit komt overeen met een verschil van 20,6 minuten per dag.

Het gemiddelde percentage time below range (bloedglucose ≤ 3,8 mmol/l) was 8,1% met insuline degludec en 8,8% met insuline glargine. Het verschil was niet significant: -0,71%; 95%BI=-1,68 tot 0,26%. Uit een post hoc analyse blijkt dat de time below range in de nachtelijke periode (0:01 tot 5:59) wel significant verschilt tussen insuline degludec en insuline glargine: 4,3% versus 3,4% (-0,88%; 95%BI=-1,34 tot -0,42%). Dit verschil komt overeen met 12,7 minuten per nacht.

Het gemiddelde percentage time above range (bloedglucose ≥ 10,1) is eveneens in een post hoc analyse bepaald en toonde geen significant verschil tussen beide insulines.   

Discussie

CGM toont bij volwassenen met DM2 aan dat de time in range significant groter is met insuline decludec dan met insuline glargine 100 E/ml. De tijd dat de bloedglucosespiegel onder de streefwaarde of boven de streefwaarde valt, verschilt echter niet. Een post hoc analyse laat wel verschil in de nachtelijke time below range zien ten gunste van insuline degludec. Voorafgaand aan deze studie was het gebruik van CGM nog niet grondig getest. Het gebruik en de meerwaarde van CGM bij het vastleggen van hypoglykemieën moeten in de toekomst verder onderzocht worden.

Belang voor de praktijk

Insuline degludec laat een toename van de time in range zien ten opzichte van insuline glargine 100 E/ml en een afname in de nachtelijke time below range. De klinische relevantie hiervan is onduidelijk. Het is daarnaast de vraag hoe deze resultaten te vertalen zijn naar de Nederlandse patiëntpopulatie, omdat patiënten met een SU-derivaat uitgesloten waren van deze studie. Daarnaast dienden de patiënten insuline degludec op een vast tijdstip toe, terwijl volgens de gebruiksinstructie in de praktijk een meer flexibel toedientijdstip mogelijk is.

Met CGM kunnen asymptomatische en nachtelijke hypoglykemieën ontdekt worden, die patiënten met de traditionele bloedglucose zelftest wellicht niet zouden signaleren. Wat de meerwaarde hiervan is en bij welke patiënten, moet zich in de toekomst verder uitkristalliseren.

Belangenverstrengeling

Deze studie is gesponsord door NovoNordisk, de fabrikant van insuline degludec. Diverse auteurs hebben banden met farmaceutische bedrijven, waaronder NovoNordisk en Sanofi, de fabrikant van insuline glargine.

Bron

Goldenberg RM et al. Effect of insulin degludec versus insulin glargine U100 on time in range: SWITCH PRO, a crossover study of basal insulin-treated adults with type 2 diabetes and risk factors for hypoglycaemia. Diabetes Obes Metab 2021;23(11):2572-81.

Contact

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.