Nieuw onderzoek

In het kort

SGLT2-remmers zijn geassocieerd met een verlaagd risico op mortaliteit in vergelijking met SU-derivaten.

Gebruik van SGLT2-remmers is geassocieerd met een verlaagd risico op mortaliteit in vergelijking met gebruik van SU-derivaten. Dat is de conclusie uit een observationele studie van Xie et al.

Cardiovasculaire effecten

De onderzoekers gebruikten een Amerikaanse database met gegevens van 23.870 nieuwe gebruikers van SGLT2-remmers en 104.423 nieuwe gebruikers van SU-derivaten. In vergelijking met SU-derivaten was gebruik van SGLT2-remmers geassocieerd met een verlaagd risico op mortaliteit: HR=0,81; 95%BI=0,75 tot 0,87. Dit komt overeen met een verschil van 5,15 sterfgevallen per 1.000 patiëntjaren. Het effect was onafhankelijk van onder andere bestaande cardiovasculaire aandoeningen, nierfunctie, albuminurie, leeftijd, BMI en gebruik van insuline. Uit een aanvullende analyse bleek dat de combinatie van SGLT2-remmers met metformine geassocieerd was met een lager risico op mortaliteit dan alleen SGLT2-remmers: HR=0,70; 95%BI=0,50 tot 0,97. Dit komt overeen met een verschil van 7,62 sterfgevallen per 1.000 patiëntjaren.

Discussie

SGLT2-remmers zijn in vergelijking met SU-derivaten geassocieerd met minder sterfte. Of er sprake is van een causaal verband is vanwege de observationele opzet niet vast te stellen. Een beperking van de studie is dat de database voornamelijk gegevens bevat van oudere, witte mannen. Of de resultaten ook gelden voor een bredere populatie is daarom onbekend.

Betekenis voor de praktijk

SU-derivaten, in het bijzonder gliclazide, zijn volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2021) de tweede keus na metformine bij patiënten zonder zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Bij patiënten mét een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten zijn SGLT2-remmers de middelen van eerste keus. Hoewel diverse gerandomiseerde klinische studies eerder hebben aangetoond dat SGLT2-remmers de mortaliteit verminderen bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico in vergelijking met placebo, is er geen gerandomiseerd onderzoek beschikbaar dat SGLT2-remmers vergelijkt met SU-derivaten. Uit deze studie blijkt dat SGLT2-remmers geassocieerd zijn met een lagere mortaliteit, onafhankelijk van het cardiovasculaire en renale risico van patiënten. Voor een goede plaatsbepaling zijn gerandomiseerde klinische studies nodig die SGLT2-remmers vergelijken met SU-derivaten (bij voorkeur gliclazide). De combinatie van SGLT2-remmers met metformine lijkt een gunstiger effect te hebben dan alleen SGLT2-remmers. Dat pleit ervoor SGLT2-remmers voornamelijk in combinatie met metformine in te zetten.

Belangenverstrengeling

Eén auteur meldt belangenverstrengeling met diverse farmaceutische bedrijven.

Bron

Xie Y et al. Comparative effectiveness of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors vs sulfonylureas in patients with type 2 diabetes. JAMA Intern Med. 2021;181(8):1043-1053.

Contact

Laatst gewijzigd op 7 maart 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.