Nieuw onderzoek

In het kort

Langwerkende insulines zijn bij DM2-patienten van 65 jaar of ouder geassocieerd met een lager risico op SEH-bezoek of ziekenhuisopname vanwege hypoglykemie dan NPH-insuline. Bij gecombineerd gebruik met kortwerkende insulines is er geen verschil tussen beide insulines.

Achtergrond

Diverse studies tonen aan dat het risico op ernstige hypoglykemieën niet verschilt tussen langwerkende insulines en NPH-insuline bij patiënten met DM2. Patiënten van 65 jaar of ouder hebben een verhoogd risico op hypoglykemie. Zij zijn echter vaak uitgesloten in deze studies. Daarom voerden Bradley et al een retrospectieve studie uit bij DM2-patiënten ≥  65 jaar met insuline glargine, detemir of NPH-insuline.  

Resultaten

De onderzoekers gebruikten een Amerikaanse database. Ze includeerden 575.008 patiënten met  DM2 van 65 jaar en ouder die tussen 1 januari 2007 en 31 juli 2019 startten met insuline glargine (n=407.018), insuline detemir (n=141.588) of NPH-insuline (n=26.402). De gemiddelde leeftijd was 74,9 jaar. De primaire uitkomstmaat was een bezoek op de spoedeisende hulp (SEH) of ziekenhuisopname vanwege hypoglykemie.

In totaal waren er in de studieperiode 7.347 bezoeken aan de SEH of ziekenhuisopnames vanwege hypoglykemie. Dit kwam vaker voor bij patiënten met NPH-insuline dan bij patiënten met insuline glargine of insuline detemir. Om vergelijkbare groepen te creëren, zijn de groepen met insuline glargine en insuline detemir gematcht met de groep met NPH-insuline.  Voor insuline glargine was de incidentie 17,37 per 1000 patiëntjaren versus 26,64 per 1000 patiëntjaren bij NPH-insuline (HR=0,71; 95%BI=0,63 tot 0,80). Voor insuline detemir was de incidentie 16,69 per 1.000 patiëntjaren versus 25,04 per 1.000 patiëntjaren bij NPH-insuline (HR=0,72; 95%BI=0,63 tot 0,82). Uit subanalyses bleek er bij gecombineerd gebruik met kortwerkende insulines geen verschil in risico op hypoglykemie te zijn tussen NPH-insuline en insuline glargine of insuline detemir.

Discussie

De onderzoekers concluderen dat het risico op SEH-bezoek of ziekenhuisopname vanwege hypoglykemie lager is bij patiënten van 65 jaar en ouder die starten met insuline glargine of insuline detemir in vergelijking met NPH-insuline. Dit verschil werd echter niet gezien bij gecombineerd gebruik met kortwerkende insulines.

De onderzoekers noemen een aantal beperkingen van de studie. De studie had een observationele opzet, waardoor ook andere factoren een rol kunnen spelen in het gevonden verschil in hypoglykemieën. Ook is in deze studie alleen gekeken naar hypoglykemieën die leiden tot SEH-bezoek of ziekenhuisopnames, waardoor de resultaten van de studie waarschijnlijk een onderschatting van het totale aantal hypoglykemieën zijn.

Betekenis voor de praktijk

De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) geeft in stap 3 van de behandeling de voorkeur aan NPH-insuline boven langwerkende insulines, onder andere vanwege de kosten en de bekende langetermijnveiligheid. Het NHG geeft aan dat zorgverleners bij frequente nachtelijke hypoglykemieën langwerkend insuline (insuline glargine 100 E/ml of insuline detemir) kunnen overwegen (NHG, 2018).

Deze studie laat zien dat bij DM2-patiënten van 65 jaar en ouder het risico op SEH-bezoek of ziekenhuisopname vanwege hypoglykemie lager is bij gebruik van langwerkende insulines dan bij gebruik van NPH-insuline. Het absolute verschil in risico is echter klein en vanwege de observationele opzet zijn andere oorzaken voor de verschillen ook niet uit te sluiten. Bij patiënten die naast de (middel)langwerkende insuline ook kortwerkende insulines gebruiken is er geen verschil aangetoond. Aanvullend onderzoek is nodig om de resultaten van deze studie te bevestigen.

Belangenverstrengeling

De auteurs melden geen belangenverstrengeling met farmaceutische bedrijven.

Bron

Bradley MC et al. Severe hypoglycemia risk with long-acting insulin analogs vs neutral protamine hagedorn insulin. JAMA Intern Med. 2021 Mar 1;e209176.

Contact

Laatst gewijzigd op 29 juli 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.