Nieuw onderzoek

In het kort

Langwerkend insuline geeft evenveel HbA1c-daling, maar minder bevestigde hypoglykemieën dan NPH-insuline bij DM2.

NPH-insuline geeft evenveel HbA1c-daling als insuline glargine 100 E/ml of insuline detemir bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2). Het risico op bevestigde (nachtelijke) hypoglykemieën is met deze langwerkende insulines lager dan met NPH-insuline. Dat blijkt uit een Cochrane review van Semlitsch et al.

Resultaten

De onderzoekers includeerden 24 studies bij patiënten met DM2. 16 Studies (n=6.330) vergeleken NPH-insuline met insuline glargine 100 E/ml en 8 studies vergeleken NPH-insuline met insuline detemir (n=2.342). Er waren geen studies bekend naar insuline glargine 300 E/ml of insuline degludec versus NPH-insuline. Alle studies hadden een onduidelijk of een hoog risico op één of meerdere vormen van bias. De studieduur varieerde van 24 weken tot 5 jaar.

Effectiviteit

In alle geïncludeerde studies is weinig tot geen onderzoek gedaan naar het effect op diabetes-gerelateerde complicaties, zoals fataal myocardinfarct, fatale beroerte of progressie van retinopathie. In de gegevens die wel beschikbaar waren, waren er geen duidelijke verschillen tussen NPH-insuline en langwerkende insulines. De HbA1c-daling tussen NPH-insuline en insuline glargine 100 E/ml of insuline detemir was vergelijkbaar.

Hypoglykemieën

Insuline glargine 100 E/ml en insuline detemir geven een lager risico op hypoglykemieën dan NPH-insuline. De onderzoekers maakten onderscheid tussen verschillende definities voor hypoglykemieën. Er was geen significant verschil in ernstige hypoglykemieën tussen NPH-insuline en  insuline glargine 100 E/ml of insuline detemir. Bevestigde hypoglykemieën en bevestigde nachtelijke hypoglykemieën traden wel significant minder vaak op met insuline glargine 100 E/ml en insuline detemir, zie tabel 1. De kwaliteit van het bewijs varieerde van zeer laag tot matig.
 

Tabel 1. Hypoglykemieën met NPH-insuline versus langwerkend insuline

 

NPH-insuline vs insuline glargine 100 E/ml

NPH-insuline vs insuline detemir

Ernstige hypoglykemieën

37 versus 25 per 1.000

17 versus 8 per 1.000

Bevestigde hypoglykemieën

(< 4,2 mmol/l)

572 versus 526 per 1.000

562 versus 410 per 1.000*

Bevestigde hypoglykemieën

(< 3,1 mmol/l)

180 versus 159 per 1.000*

493 versus 237 per 1.000*

Bevestigde nachtelijke hypoglykemieën (< 4,2 mmol/l)

351 versus 274 per 1.000*

309 versus 175 per 1.000*

Bevestigde nachtelijke hypoglykemieën (< 3,1 mmol/l)

115 versus 85 per 1.000*

40 versus 13 per 1.000*

*significant verschil (p < 0,05)

Discussie

De onderzoekers noemen als beperking van deze Cochrane review het risico op bias. De kwaliteit van het bewijs is daarom (erg) laag voor veel uitkomstmaten. Verder geven de onderzoekers aan dat de studies lage streefwaarden hanteren voor bloedglucose en HbA1c. Deze lage streefwaarden worden in de praktijk meestal niet gehanteerd of behaald. De incidentie van hypoglykemieën zal toenemen bij dergelijke lage streefwaarden. De resultaten zijn daarom niet direct te extrapoleren naar patiënten met hogere streefwaarden.

Betekenis voor de praktijk

De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) geeft in stap 3 van de behandeling de voorkeur aan NPH-insuline boven langwerkende insulines, onder andere vanwege de kosten en de bekende langetermijnveiligheid. Het NHG geeft aan dat zorgverleners bij frequente nachtelijke hypoglykemieën langwerkend insuline (insuline glargine 100 E/ml of insuline detemir) kunnen overwegen (NHG, 2018).

Deze Cochrane review laat zien dat het risico op bevestigde (nachtelijke) hypoglykemieën lager is met langwerkend insuline in vergelijking met NPH-insuline. De reducties zijn echter aangetoond bij lage streefwaarden voor bloedglucose en HbA1c. Daarnaast is het absolute risico op hypoglykemieën laag bij patiënten met DM2. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid zijn er nog steeds voldoende argumenten om bij patiënten met DM2 die starten met insuline het goedkopere NPH-insuline voor te schrijven.

Belangenverstrengeling

Eén auteur meldt belangenverstrengeling met diverse farmaceutische bedrijven.

Bron

Semlitsch T et al. (Ultra-)long-acting insulin analogues versus NPH insulin (human isophane insulin) for adults with type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2020;11:CD005613.

Contact

Laatst gewijzigd op 27 januari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.