Nieuw onderzoek

In het kort

Het aantal gebruikers van biosimilar insuline glargine is in 2019 fors gestegen.

Het aantal gebruikers van insuline glargine (origineel) en insuline detemir is in 2019 gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gebruik van biosimilar insuline glargine en insuline degludec is daarentegen toegenomen. Het aantal gebruikers van NPH-insuline blijft stabiel. Dat blijkt uit de cijfers van de GIPdatabank over 2019 (GIPdatabank, 2020).

In grafiek 1 is het aantal gebruikers van (middel)langwerkende insulines weergegeven.

Grafiek 1. Aantal gebruikers van langwerkende insulines.

Er zijn verschuivingen te zien in het aantal gebruikers van de langwerkende insulines. Het aantal gebruikers van de biosimilar insuline glargine is fors gestegen tot ruim 42.000 gebruikers. Tegelijkertijd is er een afname van het aantal gebruikers van origineel insuline glargine. Verder is er een lichte stijging van het aantal gebruikers van insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec.

Verklaring

In de voorschrijfcijfers is duidelijk terug te zien dat de biosimilar van insuline glargine door CZ, Menzis en VGZ als preferent middel is aangewezen voor nieuwe en bestaande gebruikers. De verwachting is dat het aantal gebruikers van de biosimilar in de komende jaren verder toeneemt.  

De stijging van het aantal gebruikers van insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec valt niet te verklaren op basis van richtlijnen. Bij DM2 hebben deze insulines volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) geen meerwaarde boven insuline glargine of insuline detemir (NHG, 2018). Bij DM1 hebben insuline glargine en insuline detemir de voorkeur boven NPH-insuline volgens de NIV-richtlijn DM type 1 (NIV, 2014). De plaats van insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec is nog niet beoordeeld, omdat deze middelen nog niet op de markt waren toen de richtlijn verscheen.

Bron

Zorginstituut Nederland. GIPdatabank. Geraadpleegd 2020.

 

Contact

Laatst gewijzigd op 27 januari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.