Nieuw onderzoek

In het kort

Ouderen met SGLT2-remmers hebben een verhoogd risico op genitale schimmelinfecties, maar niet op urineweginfecties.

Oudere patiënten met DM2 die SGLT2-remmers gebruiken, hebben - in vergelijking met patiënten met DPP4-remmers - een verhoogd risico op genitale schimmelinfecties, maar niet op urineweginfecties. Dat blijkt uit een observationele ‘real-world’ studie van Lega et al.

Methode

De onderzoekers gebruikten een Canadese database met gegevens van 14 miljoen inwoners. Ze includeerden patiënten ≥ 66 jaar met DM2 die startten met een SGLT2-remmer of DPP4-remmer. Patiënten in verzorgingstehuizen werden geëxcludeerd. Vervolgens bepaalden ze het aantal patiënten dat binnen 30 dagen na start van de SGLT2-remmer of DPP4-remmer een voorschrift kreeg voor een antimycoticum of antibioticum gebruikt bij urineweginfecties. De onderzoekers kozen DPP4-remmers als vergelijking, omdat deze middelen ongeveer op hetzelfde moment in de behandeling van DM2 worden ingezet.

Resultaten

De onderzoekers includeerden 21.444 patiënten die startten met een SGLT2-remmer en 22.463 patiënten die startten met een DPP4-remmer. De gemiddelde leeftijd was 71,8 jaar en 41% was vrouw. Patiënten met SGLT2-remmers hadden een 2,47 keer grotere kans op een schimmelinfectie: HR=2,47; 95%BI=2,08 tot 2,92. Het risico was vergelijkbaar tussen mannen en vrouwen en in beide gevallen significant verhoogd. Gebruik van SGLT2-remmers was niet geassocieerd met een verhoogd risico op urineweginfecties: HR=0,89; 95%BI=0,78 tot 1,00. Ook hier waren geen verschillen tussen mannen en vrouwen.

Discussie

Oudere patiënten met SGLT2-remmers hebben een verhoogd risico op (genitale) schimmelinfecties, maar niet op urineweginfecties. Het risico op schimmelinfecties is zowel bij mannen als bij vrouwen verhoogd. Het resultaat is in lijn met andere (klinische) studies, waar patiënten van alle leeftijden een verhoogd risico lopen op genitale schimmelinfecties. Het risico op urineweginfecties verschilt: sommige studies (maar lang niet alle) tonen wel een verhoogd risico aan. Deze studie heeft enkele beperkingen. Er waren geen gegevens bekend over bijvoorbeeld glykemische controle. Verder zijn de infecties afgeleid uit het gebruik van (voorgeschreven) antimycotica en antibiotica. Niet-behandelde infecties, en schimmelinfecties die behandeld zijn met vrij verkrijgbare middelen, zijn dus niet meegenomen in de analyse. Tot slot is gewerkt met afleverdata. Het is dus niet bekend of de patiënten de SGLT2-remmers en DPP4-remmers ook daadwerkelijk gebruikten en hoe therapietrouw ze waren. 

Belang voor de praktijk

Urogenitale infecties zijn een bekende bijwerking van SGLT2-remmers, waarbij vooral het risico genitale infecties verhoogd is. In deze studie blijkt het risico op genitale infecties ook bij ouderen in de thuissituatie verhoogd. Er is geen verschil tussen SGLT2-remmers en DPP4-remmers met betrekking tot het risico op urineweginfecties.

Belangenverstrengeling

Geen.

Bron

Lega IC et al. Sodium glucose cotransporter 2 inhibitors and risk of genital mycotic and urinary tract infection: A population-based study of older women and men with diabetes. Diabetes Obes Metab. 2019 Jul 2.

Contact

Laatst gewijzigd op 12 maart 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.