Nieuw onderzoek

In het kort

DPP4-remmers zijn geassocieerd met een verhoogd risico op bulleus pemfigoïd.

Gebruik van DPP4-remmers is geassocieerd met een verhoogd risico op bulleus pemfigoïd. Dat blijkt uit een systematische review en meta-analyse van Phan et al.

Resultaten

De onderzoekers includeerden 5 case-controle studies naar DPP4-remmers. Na correctie voor confounders kwam bulleus pemfigoïd significant vaker voor bij gebruikers van DPP4-remmers dan bij de controlegroep: adjusted OR=2,13; 95%BI=1,59 tot 2,86. De associatie was het grootst voor vildagliptine. Voor sitagliptine was het risico niet significant.

  • vildagliptine: adjusted OR=5,08; 95%BI=1,70 tot 15,19
  • linagliptine: adjusted OR=2,87; 95%BI=1,06 tot 7,79
  • sitagliptine: adjusted OR=1,29; 95%BI=0,79 tot 2,08

Er was zowel bij mannen als bij vrouwen sprake van een significant verhoogd risico.

Discussie

Deze meta-analyse laat zien dat er een significante associatie bestaat tussen DPP4-remmers en bulleus pemfigoïd. Deze meta-analyse bevestigt daarmee verschillende case-reports en analyses van meldingen uit farmacovigilantie-databases. Er zitten diverse beperkingen aan deze meta-analyse. Het aantal onderliggende studies (5) is beperkt. Daarbij is er sprake van heterogeniteit tussen de studies en varieerden de diagnostische criteria. Hoewel de onderzoekers controleerden voor confounding, kan niet uitgesloten worden dat andere factoren de kans op bulleus pemfigoïd beïnvloed hebben. De gemiddelde leeftijd in de case-control-studies was hoog. Zo waren de geïncludeerde mannen tussen de 76,6 en 79,1 jaar oud. Dit maakt het aannemelijk dat deze patiënten ook andere medicijnen gebruikten. Dit kan de kans op bulleus pemfigoïd beïnvloed hebben, aangezien diverse medicijnen geassocieerd zijn met een verhoogd risico, zoals lisdiuretica, vitamine D/calcium en antibiotica.

Belang voor de praktijk

Diverse case-reports en analyses op basis van vrijwillige meldingen hebben een verband beschreven tussen gebruik van DPP4-remmers en bulleus pemfigoïd. Deze meta-analyse van observationele studies bevestigt het verband. Hoewel de resultaten gezien de beperkingen van de observationele opzet met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd, biedt het voldoende aanleiding voor zorgverleners om alert te zijn op deze bijwerking.

Belangenverstrengeling

Geen

Bron

Phan K et al. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and bullous pemphigoid: A systematic review and adjusted meta-analysis. Australas J Dermatol. 2019 Jun 19.

Contact

Laatst gewijzigd op 19 september 2019

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.