Nieuw onderzoek

In het kort

De effectiviteit en veiligheid van insuline glargine 300 E/ml is vergelijkbaar met insuline degludec.

Insuline glargine 300 E/ml (Toujeo®) en insuline degludec (Tresiba®) zijn vergelijkbaar wat betreft bloedglucosecontrole en risico op hypoglykemieën bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) die starten met insuline. Dat concluderen Sullivan et al. in een retrospectieve, observationele studie.

Methode

Deze observationele studie maakte gebruik van een database met gegevens uit de Verenigde Staten. De onderzoekers includeerden patiënten met DM2 die al bloedglucoseverlagende middelen gebruikten enstartten met insuline glargine 300 E/ml of insuline degludec. De onderzoekers matchten de patiënten op basis van demografische en klinische kenmerken. De follow-upperiode was 3 tot 6 maanden na het starten van de insuline.

Resultaten

De onderzoekers includeerden 1.276 patiënten die startten met insuline glargine 300 E/ml of insuline degludec (638 patiënten in beide groepen). De gemiddelde HbA1c-daling na 3 tot 6 maanden ten opzichte van baseline was vergelijkbaar in beide groepen. In de groep met insuline glargine 300 E/ml daalde het HbA1c van 83 naar 64 mmol/l en in de groep met insuline degludec van 82 naar 64 mmol/l. Ook het percentage patiënten dat een streefwaarde van 64 mmol/l bereikte was vergelijkbaar in beide groepen, respectievelijk 57,1% en 55,0%.

Het aantal hypoglykemieën per patiëntjaar was eveneens vergelijkbaar. Met insuline glargine 300 E/ml kreeg 66% van de patiënten een hypoglykemie en met insuline degludec 71%: Odds Ratio (OR)=0,94; 95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=0,64 tot 1,37. Per patiëntjaar waren er 0,45 hypoglykemieën met insuline glargine 300 E/ml en 0,43 met insuline degludec.

Discussie en conclusie

Deze observationele studie laat zien dat het bloedglucoseverlagende effect en het risico op hypoglykemieën vergelijkbaar is met insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec. De onderzoekers noemen als tekortkoming de retrospectieve studieopzet en de korte, variabele follow-upperiode. Daarnaast konden de onderzoekers niet matchen op diabetesduur, omdat deze gegevens niet waren opgenomen in de database.

Belang voor de praktijk

Volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) zijn insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec beide geen eerste keus voor patiënten met diabetes mellitus type 2. Het NHG beveelt NPH-insuline aan voor patiënten die starten met insuline vanwege de kosten en omdat er geen zorgen zijn over de langetermijnveiligheid. Als langwerkende insuline nodig is (bijvoorbeeld vanwege erg wisselende glucosewaarden en/of nachtelijke hypoglykemieën), geeft het NHG de voorkeur aan de langer bestaande middelen: insuline glargine 100 E/ml of insuline detemir. Volgens het NHG hebben insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec geen duidelijke voordelen ten opzichte van de andere langwerkende insulines en NPH-insuline. Een vergelijking tussen 2 niet aanbevolen insulines voegt daarom weinig toe voor de huidige praktijk.

Belangenverstrengeling

Deze studie is gesponsord door Sanofi, de fabrikant van insuline glargine (300 E/ml). Diverse auteurs melden banden met farmaceutische bedrijven, waaronder Sanofi.

Bron

Sullivan D. Comparable glycaemic control and hypoglycaemia in adults with type 2 diabetes after initiating insulin glargine 300 E/ml or insulin degludec: The DELIVER Naïve D real-world study. Diabetes Obes Metab. 30 mei 2019.

Contact

Laatst gewijzigd op 14 augustus 2019

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.