Nieuw onderzoek

In het kort

De kans op een vaginale Candida-kolonisatie en symptomatische vaginitis bij gebruik van SGLT2-remmers lijkt hoger te zijn dan de gerapporteerde kans in klinische studies.

Achtergrond

SGLT2-remmers stimuleren de glucose-excretie in de urine en veroorzaken daardoor een verhoogd risico op genitale infecties. Yokoyama et al. onderzochten in een observationele studie met ‘real world setting’ de incidentie van vaginale Candida-kolonisatie en symptomatische vaginitis bij gebruikers van SGLT2-remmers.

Resultaten

De onderzoekers volgden vrouwen die startten met een SGLT2-remmer in verband met diabetes mellitus type 2 (DM2). Alleen vrouwen die niet eerder symptomen van een vaginitis of een vaginale candidiasis hadden, werden geïncludeerd. In totaal includeerde de onderzoekers 114 vrouwen. 17 vrouwen (14,9%) hadden op het moment van inclusie een positieve test voor vaginale Candida-culturen.

6 maanden

Na 6 maanden waren er nog 74 van de 114 vrouwen over. 8 vrouwen waren gestopt vanwege symptomatische vaginitis, 15 vanwege andere symptomen en 17 weigerden een 2e test. In de groep van 74 vrouwen waren 9 vrouwen die bij inclusie al een positieve test hadden voor vaginale Candida-culturen. Al deze vrouwen hadden na 6 maanden nog steeds een positieve test. Van de 65 vrouwen die bij inclusie geen vaginale Candida-kolonisatie hadden, hadden 24 vrouwen alsnog een vaginale Candida-kolonisatie ontwikkeld (36,9%).

In totaal waren er na 6 maanden dus 33 vrouwen met een positieve test voor vaginale Candida-culturen. In totaal hadden er 18 van de 114 vrouwen vaginitis ontwikkeld (15,8%).

12 maanden

Na 12 maanden waren er nog 49 vrouwen over. 25 vrouwen waren gestopt (waarvan 5 vanwege symptomatische vaginitis) en 12 ondergingen geen test. Van de 49 vrouwen hadden 17 al een positieve test na 6 maanden. Van deze 17 vrouwen waren er 13 nog steeds positief. Van de 32 vrouwen die geen kolonisatie hadden na 6 maanden, had er na 12 maanden 1 alsnog een kolonisatie ontwikkeld.

Discussie

24 van de 65 vrouwen (36,9%) met op baseline een negatieve test voor Candida-kolonisatie, ontwikkelden in 6 maanden alsnog een positieve test. De kans op een symptomatische vaginitis in dezelfde periode was 15,8%. Zowel de kans op Candida-kolonisatie als de kans op symptomatische vaginitis is daarmee hoger dan in klinische studies, waar de kans op kolonisatie geschat is op 31% en de kans op symptomatische vaginitis op 5 tot 10%. Een beperking van deze studie vormt het relatief kleine aantal patiënten en het gebrek aan een controlegroep. Ook hebben de onderzoekers niet gekeken naar het effect van antimycotische therapieën. Ondanks deze tekortkomingen, stellen de auteurs dat uit deze studie blijkt dat de kans op vaginale Candida-kolonisatie en symptomatische vaginitis in een 'real world setting' groter is dan in klinische studies.

Belang voor de praktijk

Genitale infecties zijn een bekende bijwerking van SGLT2-remmers. De kans op bijwerkingen in klinische studies komt vanwege de gecontroleerde setting niet altijd overeen met de kans op bijwerkingen in de dagelijkse praktijk. Hoewel er diverse beperkingen aan deze studie zitten (waaronder de observationele opzet en de grote loss-to-follow-up) lijkt de kans op vaginale Candia-kolonisatie en symptomatische vaginitis in de dagelijkse praktijk hoger dan in klinische studies. Zorgverleners doen er goed aan alert te zijn op deze bijwerking en vrouwen hierover te informeren, zodat de vrouwen waar nodig tijdig behandeling kunnen inzetten.

Bron

Yokoyama H et al. Incidence and risk of vaginal candidiasis associated with sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in real-world practice for women with type 2 diabetes. J Diabetes Investig. 2019 Mar;10(2):439-445.

Contact

Laatst gewijzigd op 9 juli 2019

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.