Nieuw onderzoek

In het kort

SGLT2-remmers verhogen het risico op ketoacidose bij patiƫnten in en buiten het ziekenhuis.

Patiënten met DM2 die een SGLT2-remmer gebruiken hebben een grotere kans op het ontwikkelen van diabetische ketoacidose dan patiënten met DM2 die geen SGLT2-remmer gebruiken. Dat beschrijven Hamblin et al. naar aanleiding van een observationeel onderzoek uit Australië.

Achtergrond

SGLT2-remmers verhogen het risico op ketoacidose. Het exacte mechanisme is niet bekend. Hamblin et al. voerden een retrospectieve cohortstudie uit in 11 openbare ziekenhuizen in Australië. Ze includeerden alle patiënten met vastgestelde diagnose DM2 die diabetische ketoacidose ontwikkelden. Ze maakten hierbij onderscheid tussen patiënten die de spoedeisende hulp bezochten vanwege diabetische ketoacidose en patiënten die tijdens een ziekenhuisopname een diabetische ketoacidose ontwikkelden. Om incidenties te berekenen gebruikten ze de afleverdata van het Australian Government Department of Human Services.

Resultaten

In totaal waren er 162 patiënten met DM2 en diabetische ketoacidose. 37 hiervan gebruikten een SGLT2-remmer. De incidentie van diabetische ketoacidose was 1,02/1.000 bij gebruikers van SGLT2-remmers en 0,69/1.000 bij patiënten die geen SGLT2-remmer gebruikten. Dit was een significant verschil: OR=1,48 (95%BI=1,02 tot 2,15). Vooral patiënten met SGLT2-remmers die opgenomen waren in het ziekenhuis hadden een significant verhoogd risico op diabetische ketoacidose: 14 patiënten met SGLT2-remmers (38%) versus 2 zonder (2%); OR=37,4 (95%BI=8,0 tot 175,9).

Conclusie

Deze studie toont aan dat het risico op diabetische ketoacidose bij patiënten met DM2 en een SGLT2-remmer verhoogd is. De onderzoekers geven aan dat met name bij patiënten in het ziekenhuis alertheid op ketoacidose nodig is. In deze studie is geen rekening gehouden met de duur van het geneesmiddelengebruik, omdat die gegevens niet voorhanden waren. Het is waarschijnlijk dat de duur van het gebruik van SGLT2-remmers gemiddeld korter was dan van de andere bloedglucoseverlagende middelen (omdat SGLT2-remmers vaak pas later in de behandeling worden ingezet), waardoor er een mogelijke onderschatting is opgetreden van het risico op diabetische ketoacidose bij SGLT2-remmers. Een beperking van het onderzoek is de retrospectieve opzet, waardoor confounding mogelijk is.

Belang voor de praktijk

Ketoacidose is een zeldzame, maar gevaarlijke bijwerking van SGLT2-remmers. De officiële productinformatie (SmPC) van SGLT2-remmers adviseert daarom ook de behandeling te onderbreken bij patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis voor grote chirurgische ingrepen of voor ernstige acute medische aandoeningen (SmPC’s). Dit onderzoek onderstreept dit advies, gezien het sterk verhoogde risico op ketoacidose bij opgenomen patiënten.

Belangenverstrengeling

Geen

Bron

Hamblin PS et al. SGLT2 Inhibitors Increase the Risk of Diabetic Ketoacidosis Developing in the Community and During Hospital Admission. J Clin Endocrinol Metab. 2019 Mar 5. pii: jc.2019-00139. doi: 10.1210/jc.2019-00139.

Contact

Laatst gewijzigd op 17 mei 2019

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.