Nieuw onderzoek

In het kort

Switchen naar insuline glargine 300 E/ml verhoogt het gemak dat patiënten ervaren met hun diabetesmedicatie.

Insuline glargine 300 E/ml (Toujeo®) verbetert het patiëntgemak in vergelijking met insuline glargine 100 E/ml (Abasaglar®, Lantus®). Dat blijkt uit een prospectieve, observationele studie van Wieringa et al. Eerder onderzoek toonde aan dat insuline glargine 300 E/ml een vergelijkbare daling geeft in HbA1c vergeleken met insuline glargine 100 E/ml, maar insuline glargine 300 E/ml heeft een kleiner risico op hypoglykemie en de flexibiliteit in tijdstip van toediening is groter. De studie van Wieringa et al. onderzocht of dit daadwerkelijk leidt tot verbetering in patiënt-gerelateerde uitkomsten.

Methode

Deze studie is uitgevoerd in Nederland. De onderzoekers includeerden patiënten die startten met insuline glargine 300 E/ml. De patiënten waren minstens 6 maanden voor start van insuline glargine 300 E/ml behandeld met basale insuline. De onderzoekers verzamelden de ervaringen van insuline glargine 300 E/ml op baseline (bij start van insuline glargine 300 E/ml; T0), 3 maanden (T1) en 6 maanden (T2) na start van insuline glargine 300 E/ml. Zowel de reden van starten als de ervaringen van insuline glargine 300 E/ml vroegen zij na bij de patiënt en arts.

Resultaten

Aan het onderzoek deden 162 patiënten mee. Voor start van insuline glargine 300 E/ml gebruikten de meeste patiënten (128) insuline glargine 100 E/ml. De andere patiënten gebruikten insuline detemir.

Patiënten gaven verschillende redenen voor de omzetting naar insuline glargine 300 E/ml. De meest voorkomende redenen waren een lager injectievolume (69,6% van de patiënten), kwaliteit van leven (48,6%) en flexibiliteit (33,3%). De meest genoemde redenen door artsen waren een lager injectievolume (63,0%), flexibiliteit (24,7%) en HbA1c (22,2%). Volgens 92,3% van de patiënten en 88,9% van de artsen voldeed insuline glargine 300 E/ml aan hun verwachtingen, of was het beter dan verwacht.

Patiënten waren meer tevreden met hun diabetesmedicatie na de omzetting. Patiënten konden dit meten aan de hand van de DMSRQ-vragenlijst. De uitkomst hiervan kan variëren van 0 tot 58, waarbij een hogere score duidt op meer tevredenheid. De tevredenheid was op T1 significant groter dan op T0 (score 36,6 versus 33,0). Dit gold ook voor T2 ten opzichte van T0 (36,7 versus 33,0). Emotioneel welzijn, zorgen om hypoglykemie, diabetes-gerelateerde (emotionele) problemen, therapietrouw en kwaliteit en duur van slaap waren niet significant verschillend op T1 en T2 vergeleken met T0. Er was ook geen verschil te zien in HbA1c en in de incidentie van symptomatische, nachtelijke en ernstige hypoglykemie op T0 en T2.

Conclusie

Dit is volgens de auteurs de eerste observationele studie die de patiënt-tevredenheid onderzocht na de omzetting van insuline detemir of insuline glargine 100 E/ml naar insuline glargine 300 E/ml bij patiënten met DM2. Patiënten ervoeren meer tevredenheid en gemak van hun diabetesmedicatie na omzetting. Oorzaken hiervoor kunnen zijn het toedienen van een lager volume (vergeleken met insuline glargine 100 E/ml) en een grotere flexibiliteit met betrekking tot tijdstip van injectie. Het onderzoek toonde geen verbetering aan in de andere patiënt-gerelateerde uitkomsten. Meer onderzoek is daarom nodig naar een mogelijk voordeel van switchen naar insuline glargine 300 E/ml bij bijvoorbeeld patiënten met (slaap)problemen of patiënten die vaak een hypoglykemie ervaren. Een beperking van deze studie is dat er niet is vergeleken met een controlegroep, waardoor het onbekend is of er bias is opgetreden.

Belang voor de praktijk

De NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) beveelt insuline glargine 300 E/ml niet aan (NHG, 2018).  Er zijn volgens de standaard geen voordelen ten opzichte van de andere langwerkende insulineanalogen (insuline glargine 100 E/ml en insuline detemir) en NPH-insuline. Ook zijn de kosten van insuline glargine 300 E/ml hoger. Deze studie liet een verhoging in tevredenheid zien na switchen naar insuline glargine 300 E/ml. Echter, er is niet vergeleken met een controlegroep, waardoor het onbekend is of de verbetering daadwerkelijk is toe te schrijven aan de switch of dat er sprake is van een placebo-effect. Bovendien is de vraag hoe relevant de verbeteringen zijn, omdat de baseline-scores van de patiënten al vrij hoog waren. Ook was er geen verschil in hypoglykemieën, wat als één van de voordelen van insuline glargine 300 E/ml wordt genoemd. Meer onderzoek is daarom nodig naar de mogelijke voordelen van insuline glargine 300 E/ml vergeleken met de andere langwerkende insulineanalogen. 

Belangenverstrengeling

De studie werd gefinancierd door Sanofi, de fabrikant van insuline glargine 300 E/ml. Het is niet bekend of de auteurs financiële banden hadden met de fabrikant.

Bron

Wieringa TH et al. Improved diabetes medication convenience and satisfaction in persons with type 2 diabetes after switching to insulin glargine 300 U/mL: results of the observational OPTIN-D study. BMJ Open Diabetes Res Care. 2018;6(1):e000548.

Contact

Laatst gewijzigd op 15 januari 2019

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.