Nieuw onderzoek

In het kort

Insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec 100 E/ml zijn vergelijkbaar qua HbA1c-verlaging en risico op hypoglykemieën.

Insuline glargine 300 E/ml (Toujeo®) geeft een vergelijkbare HbA1c-verlaging als insuline degludec 100 E/ml (Tresiba®) bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2). Beide middelen geven een laag risico op hypoglykemieën. Dit blijkt uit de BRIGHT-studie van Rosenstock et al.

Methode

De onderzoekers randomiseerden 929 patiënten met DM2 naar insuline glargine 300 E/ml of insuline degludec 100 E/ml. De patiënten gebruikten voorafgaand aan de studie geen insuline, maar wel andere bloedglucoseverlagende middelen. De studie bestond uit een titratieperiode van 12 weken en duurde in totaal 24 weken. Gedurende de hele studieperiode bleef dosisaanpassing mogelijk. Deze studie was opgezet als non-inferioriteitsstudie. Non-inferioriteit betekent hier dat insuline glargine 300 E/ml niet minder HbA1c-daling geeft dan insuline degludec 100 E/ml.

HbA1c

Na 24 weken was er geen significant verschil in HbA1c tussen beide groepen. Met insuline glargine 300 E/ml daalde het HbA1c van 72 mmol/mol naar 53 mmol/mol. Met insuline degludec 100 E/ml was dat van 70 mmol/mol naar 53 mmol/mol.

Hypoglykemieën

De onderzoekers bepaalden de incidentie van bevestigde hypoglykemieën (bloedglucose ≤ 3,9 mmol/l). In de groep met insuline glargine 300 E/ml kwamen deze voor bij 66,5% van de patiënten (9,3 per patiëntjaar) en bij insuline degludec 100 E/ml bij 69,0% (10,8 per patiëntjaar). Het verschil was niet significant: Odds Ratio (OR)=0,88; 95% betrouwbaarheidsinterval(BI)=0,66 tot 1,17.

Ook de incidentie van nachtelijke hypoglykemieën (bloedglucose ≤ 3,9 mmol/l) verschilde niet significant tussen beide groepen. Met insuline glargine 300 E/ml was dit 28,6% (1,8 per patiëntjaar) en met insuline degludec 100 E/ml 28,8% (2,3 per patiëntjaar): OR=0,99; 95%BI=0,74 tot 1,32.

Als onderzoekers alleen keken naar de titratieperiode (0 tot 12 weken) kwamen met insuline glargine 300 E/ml significant minder hypoglykemieën voor dan met insuline degludec 100 E/ml:

  • Bevestigde hypoglykemieën (bloedglucose ≤ 3,9 mmol/l): 8,0 versus 10,5 per patiëntjaar.
  • Bevestigde hypoglykemieën (bloedglucose < 3,0 mmol/l): 0,5 versus 0,9 per patiëntjaar.
  • Nachtelijke hypoglykemieën (bloedglucose ≤ 3,9 mmol/l): 1,4 versus 2,2 per patiëntjaar.
Discussie

De onderzoekers concluderen dat insuline glargine 300 E/ml wat betreft HbA1c-daling non-inferieur is aan insuline degludec 100 E/ml. Beide insulines geven een laag risico op hypoglykemieën. Insuline glargine 300 E/ml veroorzaakte in de titratieperiode minder hypoglykemieën dan insuline degludec. Als beperking van deze studie noemen onderzoekers de open-label opzet. Blindering was in dit geval niet mogelijk, vanwege de verschillende pensystemen. Daarnaast duurde de studie relatief kort. De onderzoekers concluderen dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn in de effectiviteit en veiligheid van deze langwerkende insulines. Ze suggereren dat andere factoren, zoals kosten en beschikbaarheid, moeten bijdragen aan een keuze tussen insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec 100 E/ml.

Belang voor de praktijk

Dit is de eerste direct vergelijkende studie tussen insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec 100 E/ml. Uit deze studie blijkt dat beide insulines vergelijkbaar zijn qua HbA1c-verlaging en hypoglykemieën. Alleen gedurende de eerste 12 weken geeft insuline glargine 300 E/ml iets minder kans op een hypoglykemie. Beide middelen hebben echter een beperkte plaats bij de behandeling van DM2 volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018). NPH-insuline heeft de voorkeur boven langwerkende insulines. Als langwerkende insulines in aanmerking komen, ziet het NHG geen voordelen van insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec boven het langer bestaande insuline glargine 100 E/ml (Abasaglar®, Lantus®) en insuline detemir (Levemir®). Aangezien in deze studie geen vergelijking is uitgevoerd met deze insulines, is er geen reden dit standpunt te herzien.  

Belangenverstrengeling

Deze studie is gesponsord door Sanofi, de fabrikant van insuline glargine 300 E/ml. Diverse auteurs hebben banden met farmaceutische bedrijven, waaronder Sanofi en Novo Nordisk.

Bron

Rosenstock J et al. More similarities than differences testing insulin glargine 300 units/mL versus insulin degludec 100 units/mL in insulin-naive type 2 diabetes: the randomized head-to-head BRIGHT trial. Diabetes Care. 13 augustus 2018. 

Contact

Laatst gewijzigd op 6 december 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.