Nieuw onderzoek

In het kort

Patienten die switchen van insuline glargine 100 E/ml of insuline detemir naar glargine 300 E/ml of insuline degludec hebben gelijke glykemische controle en aantal hypoglykemieën.

Switchen van insuline glargine 100 E/ml (Lantus®) of insuline detemir (Levemir®) naar insuline glargine 300 E/ml (Toujeo®) of insuline degludec (Tresiba®) is geassocieerd met evenveel verbetering van de glykemische controle en aantal hypoglykemieën. Dit is onderzocht in de DELIVER D+ studie bij volwassen patiënten met diabetes type 2 (DM2).

Methode

De onderzoekers voerden een retrospectieve, observationele studie uit bij volwassen patiënten met DM2. Ze maakten gebruik van een database uit de Verenigde Staten. Patiënten switchten van insuline glargine 100 E/ml of insuline detemir naar insuline glargine 300 E/ml of insuline degludec. De follow-upperiode na het switchen was ten minste 6 maanden. Onderzoekers corrigeerden voor verschillen tussen beide groepen door matching op basis van demografische en klinische karakteristieken.

Resultaten

In totaal includeerden de onderzoekers 3.184 patiënten die switchten naar insuline glargine 300 E/ml of insuline degludec. In de groep die switchte naar insuline glargine 300 E/ml was de incidentie van hypoglykemieën voorafgaand aan switchen hoger dan in de groep die switchte naar insuline degludec (15,6 versus 14,3%). Hiervoor corrigeerden de onderzoekers. 

Het HbA1c daalde gedurende de follow-up van 76 mmol/mol naar 68 mmol/mol bij insuline glargine 300 E/ml en van 75 mmol/mol naar 68 mmol/mol bij insuline degludec. Het verschil in HbA1c-daling tussen insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec was niet significant. Ook was er geen significant verschil in het aantal patiënten dat de HbA1c-streefwaarde bereikte.

In de groep met insuline glargine 300 E/ml was de incidentie van hypoglykemieën na het switchen significant lager dan vóór het switchen. De incidentie van hypoglykemieën daalde van 15,6 naar 12,7%. Switchen naar insuline degludec was niet geassocieerd met een significant lagere incidentie van hypoglykemieën (14,3% naar 12,7%).

Het aantal hypoglykemieën verschilde niet significant tussen de groepen met insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec. In de groep met insuline glargine 300 E/ml traden 0,45 hypoglykemieën per jaar op. Bij insuline degludec was dit 0,47 per jaar. Er was eveneens geen significant verschil in het aantal hypoglykemieën waarvoor ziekenhuisopname of bezoek aan de spoedeisende hulp nodig was. De incidentie was in de groep met insuline glargine 300 E/ml 3,5% (0,12 gevallen per jaar) en 3,6% (0,14 gevallen per jaar) met insuline degludec.

Discussie

De onderzoekers concluderen dat switchen van insuline glargine 100 E/ml of insuline detemir naar insuline glargine 300 E/ml of insuline degludec is geassocieerd met gelijke verbetering van de glykemische controle en aantal hypoglykemieën in volwassen patiënten met DM2. Als beperking noemen de onderzoekers de retrospectieve opzet en de beperkingen die te maken hebben met het gebruik van de database. Daarnaast was de reden voor switchen niet bekend, waardoor mogelijk selectiebias kan ontstaan. Ook de relatief korte follow-up is een beperking.

Belang voor de praktijk

Het belang van deze studie voor de praktijk is onduidelijk. Door de retrospectieve opzet kan er selectiebias tussen beide groepen optreden, wat interpretatie van de resultaten bemoeilijkt. Bovendien is het onduidelijk wat de reden was voor de switch naar insuline glargine 300 E/ml of insuline degludec.

In de praktijk zijn de voordelen van insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec nog onduidelijk. Ook de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) concludeert dat insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec geen meerwaarde hebben boven insuline glargine 100 E/ml of insuline detemir (NHG, 2018). Op basis van deze studie lijken er geen belangrijke verschillen te zijn tussen insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec. 

Belangenverstrengeling

Deze studie werd gefinancierd door Sanofi (fabrikant van insuline glargine 300 E/ml). Diverse auteurs melden banden met farmaceutische bedrijven, waaronder met Sanofi en Novo Nordisk (fabrikant van insuline degludec). 

Bron

Sullivan SD et al. Clinical outcomes in real-world patients with type 2 diabetes switching from first- to second-generation basal insulin analogues: Comparative effectiveness of insulin glargine 300 units/mL and insulin degludec in the DELIVER D+ cohort study. Diabetes Obes Metab. 25 juni 2018.

Laatst gewijzigd op 16 augustus 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.