Nieuw onderzoek

In het kort

Langwerkend insuline is niet geassocieerd met minder hypoglykemieën of betere glykemische controle dan NPH-insuline bij DM2.  

Langwerkend insuline (Lantus®, Levemir®) is in vergelijking met NPH-insuline (Humuline NPH®, Insulatard®, Insuman Basal®) niet geassocieerd met minder hypoglykemieën bij diabetes mellitus type 2 (DM2), waarvoor bezoek aan spoedeisende hulp of ziekenhuisopname nodig is. Ook is langwerkend insuline in vergelijking met NPH-insuline niet geassocieerd met een betere glykemische controle. Dit blijkt uit een observationele studie van Lipska et al

Methode

De onderzoekers voerden een retrospectieve studie uit. Ze maakten gebruik van een database uit de Verenigde Staten. In totaal includeerden ze 25.489 patiënten met DM2, waarvan 1.928 patiënten startten met insuline detemir of insuline glargine en 23.561 patiënten met NPH-insuline. De gemiddelde follow-up was 1,7 jaar.

Resultaten

De onderzoekers bepaalden het aantal hypoglykemieën waarvoor bezoek aan de spoedeisende hulp of ziekenhuisopname nodig was. In de groep met langwerkend insuline traden 11,9 hypoglykemieën per 1.000 persoonsjaren op. In de groep met NPH-insuline was dit 8,8 per 1.000 persoonsjaren. Het verschil tussen beide groepen was niet significant. Na matching en correctie voor verschillen in karakteristieken tussen beide groepen was het verschil ook niet significant (Hazard Ratio (HR)=1,16; 95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=0,71 tot 1,78).

In de groep met langwerkend insuline daalde het HbA1c binnen 1 jaar van 79 mmol/mol naar 66 mmol/mol. In de groep met NPH-insuline was dit van 79 mmol/mol naar 63 mmol/mol. De HbA1c-daling was na correctie voor verschillen tussen beide groepen significant groter in de groep met NPH-insuline. De onderzoekers beschouwden dit verschil (2 mmol/mol) als niet klinisch relevant.  

Discussie

Langwerkend insuline is in vergelijking met NPH-insuline niet geassocieerd met een lager risico op hypoglykemieën, waarvoor bezoek aan de spoedeisende hulp of ziekenhuisopname nodig is. Ook is langwerkend insuline niet geassocieerd met een grotere HbA1c-daling. Als beperking noemen de onderzoekers mogelijke confounding vanwege de observationele aard van de studie. Ook konden de onderzoekers met deze database geen uitspraak doen over nachtelijke hypoglykemieën, zelf-gerapporteerde hypoglykemieën en bijwerkingen. Daarnaast was het betrouwbaarheidsinterval relatief groot, wat kan wijzen op een te lage power van deze studie. De studie doet geen uitspraak over andere mogelijke verschillen tussen de insulines, zoals gebruiksgemak, aantal injecties per dag en toedieningssysteem.

Belang voor de praktijk

Volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) is (middel)langwerkende insuline de derde stap in de behandeling (NHG, 2018). De NHG-Standaard geeft daarbij de voorkeur aan NPH-insuline. De effectiviteit van NPH-insuline is gelijkwaardig aan langwerkende insulines. NPH-insuline heeft de voorkeur, omdat er geen twijfel bestaat over de veiligheid en de kosten anno 2018 lager zijn dan van langwerkende insulines. Daarnaast vermeldt de NHG-Standaard dat ernstige hypoglykemieën ook met NPH-insuline zeldzaam zijn. Deze studie ondersteunt het standpunt van de NHG-Standaard. 

Belangenverstrengeling

Het onderzoek is gefinancierd door National Institutes of Health. Diverse auteurs melden dat ze financiering hebben ontvangen van diverse farmaceutische bedrijven. 

Bron

Lipska KJ et al. Association of initiation of basal insulin analogs vs Neutral Protamine Hagedorn insulin with hypoglycemia-related emergency department visits or hospital admissions and with glycemic control in patients with type 2 diabetes. JAMA. 23 juni 2018. 

Laatst gewijzigd op 30 juli 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.