Nieuw onderzoek

In het kort

Insuline glargine 300 E/ml is even effectief en veilig bij ouderen als insuline glargine 100 E/ml.  

Insuline glargine 300 E/ml (Toujeo®) is even effectief en veilig bij ouderen met diabetes mellitus type 2 (DM2) als insuline glargine 100 E/ml (Lantus®). Bij patiënten van 75 jaar en ouder geeft insuline glargine 300 E/ml mogelijk wel een lager risico op hypoglykemieën. Dat blijkt uit de SENIOR-studie van Ritzel et al.

Resultaten

De onderzoekers randomiseerden 1.014 patiënten met DM2 van 65 jaar of ouder naar insuline glargine 300 E/ml of insuline glargine 100 E/ml. De gemiddelde leeftijd was 71 jaar. Na 26 weken was er geen verschil in HbA1c-daling tussen de groepen. In beide groepen daalde het HbA1c van 66 mmol/mol naar 56 mmol/mol.

De incidentie van bevestigde of ernstige hypoglykemieën (glucosespiegel ≤ 3,9 mmol/l) was in de groep met insuline glargine 300 E/ml 59,4% in vergelijking met 62,7% in de groep met insuline glargine 100 E/ml. In de groep met 300 E/ml traden 5,2 bevestigde of ernstige hypoglykemieën per patiëntjaar op in vergelijking met 6,4 per patiëntjaar in de groep met 100 E/ml. Er was ook geen significant verschil in incidentie van bevestigde of ernstige nachtelijke hypoglykemieën tussen de groep met insuline glargine 300 E/ml (19,9%) en 100 E/ml (22,2%).  

Bij patiënten ≥ 75 jaar (n=241) vonden de onderzoekers wel verschil in het aantal patiënten met gedocumenteerde symptomatische hypoglykemieën (glucosespiegel < 3,0 mmol/l). In de groep met insuline glargine 300 E/ml was de incidentie 1,5% (2 patiënten) en in de groep met 100 E/ml 10,4% (11 patiënten).

Discussie

Insuline glargine 300 E/ml en insuline glargine 100 E/ml zijn vergelijkbaar qua HbA1c-verlaging en incidentie van hypoglykemieën bij oudere patiënten met DM2. De onderzoekers noemen als beperking van de studie het open-label design. Daarnaast traden in deze studie relatief weinig hypoglykemieën op, waardoor de power laag was om een significant verschil aan te tonen tussen beide groepen.

Belang voor de praktijk

De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) beveelt het gebruik van insuline glargine 300 E/ml niet aan, omdat dit middel geen meerwaarde heeft boven insuline glargine 100 E/ml en insuline detemir (NHG, 2018). Ook deze studie laat geen meerwaarde van insuline glargine 300 E/ml zien ten opzichte van insuline glargine 100 E/ml. Beide doseringen verlagen het HbA1c evenveel en geven evenveel risico op hypoglykemieën bij oudere patiënten. Wel is de incidentie van gedocumenteerde symptomatische hypoglykemieën bij patiënten ≥ 75 jaar met insuline glargine 300 E/ml lager dan met insuline glargine 100 E/ml. De klinische relevantie hiervan is nog onduidelijk, omdat het een kleine subgroep betreft en het totale aantal hypoglykemieën laag is. Bovendien is er geen verschil in incidentie van het aantal bevestigde of ernstige hypoglykemieën bij patiënten ≥ 75 jaar.

Belangenverstrengeling

De SENIOR-studie is gefinancierd door Sanofi, de fabrikant van insuline glargine 100 E/ml en 300 E/ml. Diverse auteurs melden financiële banden met farmaceutische bedrijven. Een aantal auteurs is in dienst bij Sanofi.

Bron

Ritzel R et al. A randomized controlled trial comparing efficacy and safety of insulin glargine 300 units/ml versus 100 units/ml in older people with type 2 diabetes: results from the SENIOR study. Diabetes Care. 12 juni 2018.

Laatst gewijzigd op 20 juli 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.