Nieuw onderzoek

In het kort

DPP-4-remmers zijn geassocieerd met een verhoogd risico op IBD.

Het gebruik van dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP4-remmers) is geassocieerd met een verhoogd risico op inflammatory bowel disease (IBD). Dat is de conclusie uit een groot observationeel onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk.

Cohort

De onderzoekers gebruiken een database met daarin gegevens van patiënten uit eerstelijnspraktijken uit het Verenigd Koninkrijk. Ze stelden een cohort samen van 141.170 patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) die nieuw startten met een bloedglucoseverlagend middel (exclusief insuline). Patiënten met IBD en verwante diagnoses werden geëxcludeerd. De patiënten werden gevolgd vanaf 6 maanden na hun eerste recept. De eerste 6 maanden werden niet meegerekend, omdat het onwaarschijnlijk is dat een korte blootstelling al kan samenhangen met het ontstaan van IBD. De mediane follow-up was 3,6 jaar. De onderzoekers corrigeerden voor diverse confounders, zoals leeftijd, alcoholgebruik en body mass index (BMI).

Resultaten

In het totale cohort traden 208 gevallen van IBD op. Het risico op IBD was bij gebruik van DPP4-remmers significant hoger dan bij andere bloedglucoseverlagende middelen: 53,4 versus 34,5 gevallen per 100.000 patiëntjaren; hazard ratio (HR)=1,75; 95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=1,22 tot 2,49. Dit komt overeen met een number needed to harm (NNH) van 2.291. Dit aantal patiënten zou gedurende twee jaar behandeld moeten worden met een DPP4-remmer voor 1 extra diagnose van IBD. Het risico op IBD werd hoger naarmate patiënten langer DPP4-remmers gebruikten, met een piek na 3 tot 4 jaar. Diverse sensitiviteitsanalyses bevestigden de associatie tussen gebruik van DPP4-remmers en het optreden van IBD.

Discussie

De onderzoekers geven aan dat dit de eerste studie is die een verband aantoont tussen DPP4-remmers en IBD. Een precies mechanisme is niet bekend, al is uit eerdere onderzoeken wel gebleken dat het enzym DPP4 betrokken is bij de ontstekingsreactie en regulatie van gastro-intestinale hormonen. Dat de incidentie van IBD toeneemt naarmate patiënten langer DPP4-remmers gebruiken, pleit voor een verband. Als beperking van de studie noemen de onderzoekers de mogelijkheid van misclassificatie (van diagnose en/of geneesmiddel) die inherent is aan de database en observationele opzet. Sterkte punten zijn de uitgebreide correcties voor confounders en de vele sensitiviteitsanalyses die de uitkomst steeds bevestigen.

Belang voor de praktijk

Deze grootschalige studie toont een verband aan tussen gebruik van DPP4-remmers en IBD. Hoewel het absolute risico klein is, doen zorgverleners er goed aan alert te zijn op deze mogelijke bijwerking.

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door het Canadese Instituut voor Gezondheidsonderzoek. De auteurs hebben geen (financiële) banden met organisaties die belang kunnen hebben bij de uitkomst van dit onderzoek.  

Bron

Abrahami D et al. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and incidence of inflammatory bowel disease among patients with type 2 diabetes: population based cohort study. BMJ. 2018 Mar 21;360:k872.

Laatst gewijzigd op 1 mei 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.