Nieuw onderzoek

In het kort

DPP-4-remmers lijken veiliger dan andere bloedglucoseverlagende middelen bij ouderen, maar het bewijs is zwak en tegenstrijdig. 

Dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP4-remmers) lijken veiliger dan andere bloedglucoseverlagende middelen bij ouderen, maar het bewijs is zwak en tegenstrijdig. Terughoudendheid met deze middelen bij ouderen is daarom aan te raden, met name bij een HbA1c < 69 mmol/mol. Dat is de voornaamste conclusie van een systematische review van Schott et al.

Ouderen

De auteurs includeerden 30 studies naar DPP4-remmers bij ouderen (≥ 65 jaar). Ook studies bij een jongere populatie met een subanalyse bij 65-plussers kwamen in aanmerking voor inclusie. De studies bevatten in totaal 273.358 deelnemers van minimaal 65 jaar. Het betrof 17 interventie-studies, 1 meta-analyse en 12 observationele studies. De follow-up varieerde van 12 weken tot 5 jaar. De onderzoekers maakten onderscheid in relevantie van eindpunten:

  • Niveau 1-eindpunten met vooral kortetermijngevolgen, zoals hypoglykemieën en andere bijwerkingen.
  • Niveau 2-eindpunten met langetermijngevolgen, zoals cardiovasculaire effecten, ziekenhuisopnames en sterfte.

De geïncludeerde studies waren met name gericht op de niveau 1-eindpunten. Een minderheid van de studies onderzocht uitkomsten met langetermijngevolgen. Er waren geen studies die rapporteerden over andere klinisch relevante eindpunten, zoals kwaliteit van leven, levensverwachting en cognitie.

Resultaten

Vanwege de heterogeniteit van de studies voerden de onderzoekers geen meta-analyse uit. De resultaten uit de verschillende studies waren tegenstrijdig. In de meeste studies was de veiligheid van DPP4-remmers beter dan placebo of andere bloedglucoseverlagende middelen. Dit is echter met name gebaseerd op kortetermijnuitkomsten, zoals hypoglykemieën. Een verdere beperking daarbij is dat de hypoglykemieën veelal vastgesteld zijn in een studiepopulatie waarin lagere streefwaarden van het HbA1c werden gehanteerd dan gebruikelijk is bij ouderen. Op grond van de tegenstrijdige informatie komt de onderzoeksgroep tot één concrete aanbeveling: heroverweeg het gebruik van DPP4-remmers bij ouderen met een HbA1c < 69 mmol/mol, vanwege beperkte gegevens over de voordelen bij deze doelgroep.

Discussie

Er is weinig bekend over klinisch relevante eindpunten bij DPP-4-remmers bij ouderen. Er zijn vooral meer onafhankelijke studies nodig die klinisch relevante eindpunten onderzoeken bij ouderen. De onderzoekers adviseren terughoudend te zijn met DPP4-remmers bij ouderen, vooral bij een HbA1c < 69 mmol/mol.

Belang voor de praktijk

Er is weinig bekend over de klinische relevantie van DPP4-remmers bij ouderen. De onderzoekers achten HbA1c (het meest gebruikte eindpunt in studies) niet geschikt om de echte voor- en nadelen bij ouderen te kunnen afwegen. Het lagere risico op hypoglykemieën kan een voordeel zijn, maar zoals de auteurs beschrijven zijn de conclusies tegenstrijdig. Er is weinig kwalitatief goed bewijs voor de voordelen van DPP4-remmers bij deze doelgroep.

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door de Europese Commissie. De auteurs hebben geen belangenverstrengeling.

Bron

Schott G et al. Effectiveness and safety of dipeptidyl peptidase 4 inhibitors in the management of type 2 diabetes in older adults: a systematic review and development of recommendations to reduce inappropriate prescribing. BMC Geriatr. 2017 Oct 16;17(Suppl 1):226.

Laatst gewijzigd op 4 april 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.