Nieuw onderzoek

In het kort

SGLT-2-remmers zijn geassocieerd met meer meldingen over acuut nierfalen dan andere geneesmiddelen. 

Natrium-glucose-cotransporter 2-remmers (SGLT-2-remmers) zijn geassocieerd met meer meldingen over acuut nierfalen dan andere geneesmiddelen. Dat blijkt uit een analyse van een Amerikaanse bijwerkingendatabase.

Resultaten

De Amerikaanse registratie-autoriteit, de Food and Drug Administration (FDA) beheert een database over bijwerkingen van geneesmiddelen: het FDA adverse event report system (FAERS). Zowel zorgverleners, patiënten als geneesmiddelenfabrikanten melden hier de bijwerkingen van geneesmiddelen. Fabrikanten zijn wettelijk verplicht om actief bijwerkingen te verzamelen en te melden. Tussen januari 2013 en september 2016 waren er 18.915 meldingen over SGLT-2-remmers in het FAERS. Hiervan gingen er 1.224 (6,5%) over acuut nierfalen. In vergelijking met andere geneesmiddelen werd deze bijwerking significant vaker gemeld bij SGLT-2-remmers: reported odds ratio (ROR)=2,88; 95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=2,71 tot 3,05. Ook in vergelijking met alleen andere bloedglucoseverlagende middelen was het aantal meldingen significant verhoogd: ROR=1,68; 95%BI=1,57 tot 1,8.

In juni 2016 verzond de FDA een waarschuwing over het optreden van acuut nierfalen bij gebruik van SGLT-2-remmers. Hoewel het aantal meldingen na die waarschuwing is toegenomen, was het aantal meldingen over acuut nierfalen voorafgaand aan de waarschuwing ook al significant hoger dan bij andere geneesmiddelen.

Discussie

Op basis van de gegevens uit de database zijn geen conclusies te trekken over een causaal verband, vanwege het vrijblijvende meldingskarakter en het gebrek aan gegevens over patiëntkenmerken. Deze analyse toont echter wel aan dat er een associatie is tussen gebruik van SGLT-2-remmers en (meldingen over) acuut nierfalen. Een causaal verband is niet uit te sluiten, met name vanwege het werkingsmechanisme van SGLT-2-remmers. SGLT-2-remmers veroorzaken diurese die kan leiden tot volumedepletie. Diverse gerandomiseerde studies spreken elkaar tegen wat betreft het risico op renale bijwerkingen. Sommige studies, waaronder de CANVAS-R-studie naar canagliflozine (Invokana®) toonden gunstige renale effecten aan van SGLT-2-remmers, maar in andere studies was er juist sprake van afname van de nierfunctie en een verhoogd risico op renale bijwerkingen. Meer gegevens over de situatie in de dagelijkse praktijk zijn daarom nodig om het uiteindelijke effect op renale bijwerkingen en acuut nierfalen te bepalen.

Belang voor de praktijk

SGLT-2-remmers hebben geen plaats in het stappenplan voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM2) volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013). Op basis van deze analyse lijkt er een verband te zijn tussen SGLT-2-remmers en acuut nierfalen. Of dit verband causaal is, is met deze studieopzet niet vast te stellen. Gezien het werkingsmechanisme van SGLT-2-remmers is alertheid op renale effecten wel aangewezen.  

Belangenverstrengeling

Geen.

Bron

Perlman A et al. Acute renal failure with sodium-glucose-cotransporter-2 inhibitors: Analysis of the FDA adverse event report system database. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2017;27(12):1108-1113.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.