Nieuw onderzoek

In het kort

Langdurig gebruik van insuline glargine verhoogt het risico op borstkanker bij vrouwen met diabetes mellitus type 2.

Langdurig gebruik van insuline glargine (Lantus®) is geassocieerd met een verhoogd risico op borstkanker in vergelijking met NPH-insuline bij vrouwen met diabetes mellitus type 2 (DM2). Er was geen associatie tussen insuline detemir (Levemir®) en borstkanker. Dit blijkt uit een observationele cohortstudie.

Resultaten

De cohortstudie includeerde 22.395 vrouwen met insuline glargine, insuline detemir of NPH-insuline. De onderzoekers gebruikten gegevens uit een database van het Verenigd Koninkrijk. De gemiddelde follow-upperiode was 4,4 jaar, met een maximale follow-up van meer dan 12 jaar. Er waren 321 diagnoses van borstkanker gedurende de follow-upperiode: incidentie 3,3 per 1.000 persoonsjaren.

Insuline glargine was geassocieerd met een verhoogd risico op borstkanker in vergelijking met NPH-insuline. De incidentie was 3,6 per 1.000 persoonsjaren met insuline glargine versus 3,1 per 1.000 persoonsjaren met NPH-insuline: Hazard Ratio (HR)=1,44; 95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=1,11 tot 1,85. Het risico op borstkanker was alleen verhoogd in de groep die voorafgaand aan insuline glargine andere insuline(s) gebruikte. Het risico op borstkanker was het hoogst bij patiënten met meer dan 30 voorschriften insuline glargine versus NPH-insuline: HR=2,29; 95%BI=1,26 tot 4,16.

Insuline detemir was niet geassocieerd met een verhoogd risico op borstkanker in vergelijking met NPH-insuline: HR=1,17; 95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=0,77 tot 1,77.

Discussie

De auteurs geven aan dat deze studie een langere follow-upperiode heeft dan eerdere studies. De onderzoekers corrigeerden voor de latentietijd voor het ontstaan van kanker. Ook corrigeerden ze voor bias die kan ontstaan door gebruik van insuline voorafgaand aan de studie. Als tekortkoming noemen de auteurs onder andere een leeftijdsverschil van 5,4 jaar tussen de groep met NPH-insuline en insuline glargine. Hierdoor voldeden minder patiënten in de groep met NPH-insuline aan de screeningsleeftijd voor borstkanker (50 tot 70 jaar in het Verenigd Koninkrijk). Dit kan leiden tot minder detectie van borstkanker in de groep met NPH-insuline. De studie had onvoldoende power in de groep patiënten die voorafgaand aan insuline glargine geen andere insuline(s) gebruikten. Ten slotte geven de auteurs aan dat er onzekerheid is over het risico op borstkanker bij insuline detemir, vanwege een relatief laag aantal gebruikers van insuline detemir. 

Belang voor de praktijk

Uit een systematische review van dezelfde auteurs bleek dat eerdere studies naar langwerkend insuline en borstkanker belangrijke tekortkomingen hadden. Een aantal tekortkomingen uit eerdere studies hebben de onderzoekers voorkomen door een andere studieopzet en databron. Deze observationele cohortstudie toont met meer zekerheid aan dat langdurig gebruik van insuline glargine het risico op borstkanker verhoogt. Het is nog onduidelijk of starters van insuline ook een verhoogd risico op borstkanker hebben met insuline glargine. De associatie tussen insuline glargine en borstkanker ondersteunt het advies van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013) om NPH-insuline in plaats van insuline glargine voor te schrijven.

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door Canadian Institutes of Health Research. Een auteur ontving honoraria van Novo Nordisk en is betrokken bij consulting/advisering bij Merck.

Bron

Wu JW et al. Long-term use of long-acting insulin analogs and breast cancer incidence in women with type 2 diabetes. J Clin Oncol 2017;35(32):3647-53.

Laatst gewijzigd op 1 december 2017

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.