Nieuw onderzoek

In het kort

Er is geen verhoogd risico op botfacturen bij patiënten met SGLT-2-remmers.

Er is geen verhoogd risico op botfacturen bij patiënten met diabetes mellitus type 2 die natrium-glucose-cotransporter 2-remmers (SGLT-2-remmers) gebruiken.  Dit is de conclusie van een meta-analyse van Ruanpeng et al.

 

Achtergrond

Patiënten met diabetes mellitus type 2 hebben een verhoogd risico op botfracturen door diabetes-gerelateerde complicaties, een verhoogd valrisico en andere co-morbiditeiten. Chronische hyperglykemie kan de bothomeostase beïnvloeden, wat resulteert in een verminderde botdichtheid. Het gebruik van SGLT-2-remmers leidt mogelijk tot een verminderde botmineraaldichtheid en daardoor tot fracturen (Taylor,  2015). In eerdere klinische studies is aangetoond dat canagliflozine (Invokana®) en dapagliflozine (Forxiga®) het risico op botfracturen verhogen. De resultaten zijn echter niet consistent.

 

Resultaten

Ruanpeng et al. includeerden 20 klinische studies die SGLT-2-remmers vergeleken met placebo. De minimale follow-up was 24 weken (tot maximaal 104 weken). Bij 54 van de 8.286 patiënten met SGLT-2-remmers traden botfracturen op, vergeleken met 33 van de 4.178 patiënten met placebo. De gepoolde risico reductie (RR) was 0,67; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI)=0,42 tot 1,07. Ook voor alle afzonderlijke SGLT-2-remmers was het verschil niet statistisch significant.

 

Discussie

SGLT-2-remmers hebben invloed op de calcium- en fosfaathuishouding, waardoor op theoretische gronden fracturen als bijwerkingen kunnen optreden. Deze meta-analyse toont aan dat er geen significante toename is in het fractuurrisico bij de SGLT-2-remmers. Echter, de SGLT-2-remmers zijn in deze meta-analyse enkel vergeleken met placebo. Daarnaast is de behandelduur van de geïncludeerde studies kort, terwijl een afname in de botdichtheid een relatief lang proces is.

 

Belang voor de praktijk

SGLT-2-remmers hebben geen plaats in het stappenplan voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013), onder andere vanwege een gebrek aan gegevens over de lange termijn. De meta-analyse van Ruanpeng et al. toont aan dat er geen verhoogd risico is op botfracturen bij SGLT-2-remmers, maar de follow-up is kort. Bovendien is de recent gepubliceerde CANVAS-studie niet meegenomen in deze meta-analyse. In deze studie bleek canagliflozine het fractuurrisico wel significant te verhogen (zie ook het nieuwsbericht van 15 juni 2017). Er is meer langetermijnonderzoek nodig voor een definitieve uitspraak over het fractuurrisico bij SGLT-2-remmers.

 

Belangenverstrengeling

Geen.

 

Bron

  • Ruanpeng D et al. Sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors and fracture risk in patients with type 2 diabetes mellitus: A meta-analysis. Diabetes Metab Res Rev. 2017 Apr 25.
  • Taylor I et al. Possible adverse effects of SGLT2 inhibitors on bone. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3(1):8-10.

Laatst gewijzigd op 28 september 2017

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.