Nieuw onderzoek

In het kort

DPP-4-remmers verhogen het risico op hartfalen met 13%.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier hartfalen

Dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers) verhogen het risico op hartfalen met 13%, al blijft de interpretatie lastig vanwege verschillen tussen de studies. Dat is de conclusie van een meta-analyse van Verma et al.

 

Achtergrond

Uit de SAVOR TIMI-53-studie naar saxagliptine (Onglyza®) en de EXAMINE-studie naar alogliptine (Vipidia®) blijkt dat deze DPP-4-remmers het risico op ziekenhuisopnames door hartfalen mogelijk verhogen in vergelijking met placebo. Uit de TECOS-studie naar sitagliptine (Januvia®) kwam geen verhoogd risico.

 

Resultaten

De auteurs includeerden klinische studies die rapporteerden over het aantal patiënten met hartfalen en een minimale duur hadden van 24 weken. Alleen de 3 genoemde uitkomstenstudies (SAVOR TIMI-53, EXAMINE en TECOS) hadden cardiovasculaire uitkomsten als primair eindpunt gedefinieerd. In deze studies had 13 tot 28% van de patiënten hartfalen bij inclusie.   

Uit gepoolde analyse van de 3 uitkomstenstudies en 29 kleine studies waarin bij minimaal één patiënt hartfalen was gedocumenteerd als bijwerking, kwam een verhoogd risico op hartfalen van 13% (relatief risico (RR)=1,13; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI)=1,01 tot 1,26; p=0,03). 94% van de gevallen van hartfalen was afkomstig uit één van de 3 uitkomstenstudies.

Bij analyse van het aantal ziekenhuisopnames door hartfalen in alleen de uitkomstenstudies was het verschil niet langer significant: RR=1,14; 95%BI=0,97 tot 1,32; p=0,10. Het verdwijnen van de significantie werd vooral veroorzaakt door heterogeniteit tussen de studies.

 

Discussie

De auteurs geven aan dat DPP-4-remmers de kans op hartfalen lijken te verhogen, maar dat het lastig is definitieve conclusies te trekken, vanwege de heterogeniteit tussen de studies. Het number needed tot harm (NNH) is 246: als 246 patiënten gedurende 2,4 jaar behandeld worden met DPP-4-remmers in plaats van placebo treedt één extra geval van hartfalen op. Het is niet bekend hoe hoog het risico is bij patiënten die hartfalen in hun voorgeschiedenis hebben.

 

Belang voor de praktijk

DPP-4-remmers hebben geen directe plaats in de behandeling van diabetes mellitus type 2 volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013), onder andere vanwege het ontbreken van gegevens over de langetermijnveiligheid. Uit deze meta-analyse blijkt dat het waarschijnlijk is dat DPP-4-remmers de kans op hartfalen verhogen. Terughoudendheid met deze middelen is daarom - zeker bij patiënten met hartfalen in de voorgeschiedenis - aan te raden.

 

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door een Canadees instituut voor gezondheidsonderzoek. Diverse onderzoekers geven aan financiering gehad te hebben van verschillende farmaceutische bedrijven.

 

Bron

Verma S et al. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and the risk of heart failure: a systematic review and meta-analysis. CMAJ Open. 2017 Feb 24;5(1):E152-E177.

Laatst gewijzigd op 10 juli 2017

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.