Nieuw onderzoek

In het kort

SGLT-2-remmer empagliflozine verhoogt het risico op beroerte niet.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier cardiovasculaire effecten

Natrium-glucose-cotransporter 2-remmer (SGLT-2-remmer) empagliflozine (Jardiance®) geeft geen significant verhoogde kans op beroertes. Dat is de conclusie van Zinman et al. na een verdere analyse van de gegevens uit de EMPA-REG OUTCOME-studie.

 

Achtergrond

In de EMPA-REG OUTCOME-studie veroorzaakte SGLT-2-remmer empagliflozine een significante afname van sterfte, cardiovasculaire sterfte en ziekenhuisopnames door hartfalen, maar een niet-significante toename van het aantal beroertes ten opzichte van placebo. Imprialos et al. beschreven eerder dit gevonden risico op beroertes en pleitten voor een verdere analyse naar een mogelijk verband met een verhoging van de hematocrietwaarde door empagliflozine.

 

Geen verband

Zinman et al. keken specifiek naar de beroertes die optraden in de EMPA-REG OUTCOME-studie. 164 van de 4.687 patiënten (3,5%) met empagliflozine kreeg minimaal één beroerte (fataal of niet-fataal), vergeleken met 69 van de 2.333 patiënten (3,0%) met placebo. De hazard ratio (HR) voor beroerte was 1,18; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI)=0,89 tot 1,56; p=0,26. De numerieke disbalans werd met name veroorzaakt door 18 patiënten met empagliflozine die een beroerte kregen minimaal 90 dagen na het innemen van de laatste dosis in de studieperiode. Bij placebo ging dit om 3 patiënten. Er was geen verband tussen het optreden van beroertes en veranderingen in bloeddruk of hematocrietwaarde, volumedepletie en een voorgeschiedenis van atriumfibrilleren. Bij Europeanen was de kans op beroerte hoger dan bij de totale populatie. Dit risico wordt niet verklaard door verschillen op baseline tussen de groepen.

 

Discussie

De auteurs concluderen dat de numerieke disbalans in het aantal beroertes voornamelijk veroorzaakt wordt door beroertes die optraden na het staken van de studiemedicatie. Dat maakt een causaal verband tussen empagliflozine en beroerte onwaarschijnlijk. Ook is er geen samenhang met mogelijke risicofactoren voor beroerte (zoals bloeddruk en hematocrietwaarde) die zijn beïnvloed door het gebruik van empagliflozine. Verder geven de auteurs aan dat verschillen tussen Europeanen en niet-Europeanen waarschijnlijk een toevalsbevinding zijn, vanwege het grote aantal subgroepen en vergelijkingen die zijn uitgevoerd.

De auteurs concluderen daarom dat empagliflozine bij de onderzochte populatie de kans op een beroerte niet vergoot of verkleint.

 

Belang voor de praktijk

SGLT-2-remmers hebben geen plaats in het stappenplan voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013), onder andere vanwege een gebrek aan gegevens over de lange termijn. De EMPA REG-OUTCOME-studie is het eerste langetermijnonderzoek naar een SGLT-2-remmer, en hoewel er (ten opzichte van placebo) een gunstig effect op mortaliteit aangetoond is, zijn er ook twijfels over een mogelijk verhoogd risico op beroerte. Uit deze herbeoordeling van de resultaten van de EMPA-REG OUTCOME-studie blijkt dat een causaal verband tussen gebruik van empagliflozine en het optreden van beroerte onwaarschijnlijk is. Het is onduidelijk of er een verschil is tussen Europeanen en niet-Europeanen. 

 

Belangenverstrengeling

Boehringer Ingelheim, de fabrikant van empagliflozine, heeft financiële ondersteuning gegeven bij het schrijven van dit artikel. Diverse auteurs hebben banden met verschillende farmaceutische industrieën, waaronder registratiehouders van SGLT-2-remmers.

 

Bron

Zinman B et al. Empagliflozin and cerebrovascular events in patients with type 2 diabetes mellitus at high cardiovascular risk. Stroke. 2017 May;48(5):1218-1225.

Laatst gewijzigd op 7 juni 2017

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.