Nieuw onderzoek

In het kort

Uit een meta-analyse van drie grote studies naar DPP-4-remmers blijkt dat deze middelen het risico op pancreatitis verhogen.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier pancreatitis.

Dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers) verhogen het risico op pancreatitis. Dat blijkt uit een analyse van de resultaten van drie grote cardiovasculaire veiligheidsstudies:

 

Resultaten

In de drie studies waren er in totaal 18.238 patiënten met DPP-4-remmers en 18.157 patiënten met placebo. De studies waren vergelijkbaar qua opzet en er was ook geen sprake van heterogeniteit.

In de drie afzonderlijke studies was het absoluut aantal gevallen van pancreatitis verhoogd in de groepen met DPP-4-remmers, maar er was geen sprake van een statistisch significant verschil ten opzichte van de controlegroep. Bij combinatie van de resultaten, was er wel sprake van significantie. Het absolute risico op acute pancreatitis was bij DPP-4-remmers met 0,13% verhoogd, met een Odds ratio (OR) van 1,79 (95% betrouwbaarheidsinterval(BI)=1,13 tot 2,82; p=0,013). De auteurs concluderen dat DPP-4-remmers een klein, maar significant verhoogd risico geven op pancreatitis. In absolute aantallen komt het neer op 1 of 2 extra gevallen per 1.000 patiënten die gedurende 2 jaar behandeld worden met een DPP-4-remmer.

 

Belang voor de praktijk

Of DPP-4-remmers het risico op pancreatitis verhogen is al langere tijd onderwerp van discussie. Van nieuwe middelen is vaak niet bekend welke bijwerkingen op lange termijn kunnen optreden. Vanwege de lage incidentie is het in klinische studies lastig een significant verschil aan te tonen. Een meta-analyse uitvoeren kan dan meer duidelijkheid geven. Hoewel het absolute risico op pancreatitis laag is, is het goed alert te blijven op deze bijwerkingen, aangezien het (zeer) ernstig kan verlopen.

 

Belangenverstrengeling

Diverse auteurs hebben vergoeding ontvangen voor bijvoorbeeld lezingen en deelname aan adviesraden van diverse farmaceutische bedrijven, waaronder registratiehouders van DPP-4-remmers.

 

Bron

Tkác I et al. Combined analysis of three large interventional trials with gliptins indicates increased incidence of acute pancreatitis in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2016 Sep 22.

 

Laatst gewijzigd op 21 november 2016

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.