Nieuw onderzoek

In het kort

Saxagliptine verhoogt de kans op hypoglykemieën met name bij patiënten met een SU-derivaat.

 

De dipeptidylpeptidase-4-remmer (DPP-4-remmer) saxagliptine (Onglyza®) verhoogt het risico op hypoglykemieën in vergelijking met placebo met name bij gecombineerd gebruik van sulfonylureumderivaten (SU-derivaten) of insuline. Risicofactoren voor hypoglykemieën zijn langer bestaande diabetes mellitus, hoog HbA1c, macroalbuminurie, matige nierfunctiestoornis en gebruik van SU-derivaten  of insuline.

 

Methode

De onderzoekers voerden een analyse uit op het vóórkomen van zelf-gerapporteerde hypoglykemieën op basis van de gegevens uit de SAVOR TIMI-53-studie (zie voor kenmerken van deze studie dit nieuwsbericht). Een hypoglykemie was gedefinieerd als symptomen van een hypoglykemie die verdwenen binnen 30 minuten na inname van koolhydraten en/of een bloedglucosegehalte van <3,0 mmol/L. Er was sprake van een ernstige hypoglykemie als er hulp nodig was van een ander persoon om bijvoorbeeld koolhydraten of glucagon toe te dienen.


Resultaten

In de groep met saxagliptine rapporteerde 17,7% van de patiënten met saxagliptine één of meer hypoglykemieën, versus 15,6% van de patiënten met placebo (Hazard Ratio (HR)=1,16; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI)=1,08 tot 1,25; p<0,001). Ernstige hypoglykemieën kwamen voor bij 2,1% van de patiënten met saxagliptine, tegenover 1,7% bij de patiënten met placebo (HR=1,26; p<0,038). Ook het aantal patiënten met nachtelijke hypoglykemieën was significant verhoogd bij saxagliptinegebruikers (HR=1,16; 95%BI=1,02 tot 1,33; p=0,028).

Bij saxagliptinegebruikers is er met name kans op hypoglykemieën als de patiënt gelijktijdig een SU-derivaat gebruikt. Daarnaast komen er uit de studie enkele factoren naar voren die bij zowel saxagliptine- als placebogebruikers tot een hoger risico op hypoglykemieën leiden. Het risico op hypoglykemieën is het hoogst bij patiënten die al insuline gebruiken bij aanvang van de studie. Andere risicofactoren die voor beide groepen gelden zijn langere duur  van diabetes, hoger HbA1c bij de laatste meting voor de hypoglykemie, macroalbuminurie, matige nierfunctiestoornissen en gebruik van SU-derivaten.

Ernstige hypoglykemieën komen vaker voor bij patiënten met hogere leeftijd (>75 jaar), BMI ≤30 kg/m2, langdurige diabetes, verminderde nierfunctie, microalbuminurie, gebruik van kortwerkende insuline en personen van negroïde afkomst.

 

Belang voor de praktijk

DPP-4-remmers veroorzaken vanwege hun glucoseafhankelijke werking zelf geen hypoglykemieën. Bij gebruik in combinatie met andere bloedglucoseverlagende middelen, is de kans op hypoglykemieën echter wel groter. Dit geldt met name voor de combinatie met een SU-derivaat (SU-derivaat + DPP-4-remmer geeft meer hypoglykemieën dan SU-derivaat + placebo). Deze studie geeft meer inzicht in de risicogroepen voor hypoglykemieën. Van belang is te realiseren dat met name bij patiënten die al een SU-derivaat gebruiken, de kans op hypoglykemieën groter wordt bij het toevoegen van een DPP-4-remmer. Op basis van de gegevens is het te overwegen de dosering van het SU-derivaat te verlagen bij toevoegen van een DPP-4-remmer aan de therapie.  

 

Belangenverstrengeling

De SAVOR TIMI-53 studie is gesponsord door AstraZeneca en Bristol-Myers Squibb (registratiehouder van saxagliptine). Diverse auteurs zijn werknemer van farmaceutische bedrijven en andere auteurs hebben financiële relaties variërend van betaling voor lezingen en onderzoek, tot deelname aan adviesraden en aandeelhouderschap.

 

Bron

Cahn A et al. Predisposing factors for any and major hypoglycemia with saxagliptin versus placebo and overall: analysis from the SAVOR-TIMI 53 trial. Diabetes Care. 2016 May 23.

Laatst gewijzigd op 29 augustus 2016

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.