Nieuw onderzoek

In het kort

SGLT-2-remmer canagliflozine verhoogt het risico op amputaties van onderste ledematen.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier amputaties

 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt voor een verhoogd risico op amputaties van onderste ledematen (voornamelijk tenen) bij diabetespatiënten die natrium-glucose-cotransporter 2-remmer (SGLT-2-remmer) canagliflozine (Invokana®) gebruiken.

 

Risico tweemaal verhoogd

In een klinische studie was de incidentie van amputaties van onderste ledematen 6 per 1000 patiëntjaren bij patiënten met canagliflozine, vergeleken met 3 per 1000 patiëntjaren bij placebo. Het hoogste risico hadden patiënten met een eerdere amputatie, perifere vaataandoeningen en neuropathie. Hoe het verhoogde risico precies tot stand komt is niet bekend. Mogelijk spelen dehydratatie en volumedepletie (beide bijwerkingen van SGLT-2-remmers) een rol.

 

Alertheid zorgverleners

Het CBG roept zorgverleners op de standaarden voor routinematige preventieve voetzorg bij diabetespatiënten na te leven en patiënten met risicofactoren voor amputaties nauwlettend te controleren. Bij patiënten die canagliflozine gebruiken, kan de arts overwegen dit middel als voorzorgsmaatregel te staken bij patiënten bij wie zich een potentieel ernstige complicatie ontwikkelt, zoals een huidzweer aan de onderste ledematen, osteomyelitis of gangreen.

 

Belang voor de praktijk

SGLT-2-remmer zijn relatief nieuwe middelen voor de behandeling van diabetes mellitus type 2. De middelen hebben geen plaats in het medicamenteuze stappenplan volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013), onder andere vanwege het ontbreken van gegevens over de veiligheid op lange termijn. Deze waarschuwing onderstreept het belang om alert te blijven op bijwerkingen van nieuwe geneesmiddelen.

 

Bron

  • CBG. Nieuw risico bij gebruik Invokana en Vokanamet. 9 mei 2016.
  • Janssen-Cilag. DHPC Invokana en Vokanamet. 2 mei 2016.

 

Laatst gewijzigd op 9 mei 2016

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.