Nieuw onderzoek

In het kort

DPP-4-remmer vildagliptine (Galvus®) geeft minder HbA1c-reductie, maar betere uitkomsten op het gebied van HDL-cholesterol, lichaamsgewicht en markers van oxidatieve stress dan gliclazide.

De dipeptidylpeptidase-4-remmer (DPP-4-remmer) vildagliptine (Galvus®) geeft minder HbA1c-reductie, maar betere uitkomsten op het gebied van HDL-cholesterol, lichaamsgewicht en markers van oxidatieve stress dan het sulfonylureumderivaat (SU-derivaat) gliclazide. Dat is de conclusie uit een kleinschalige studie van Hissa et al.

 

Resultaten en conclusie

De onderzoekers randomiseerden 36 diabetespatiënten die al metformine gebruikten over vildagliptine 100 mg/dag of gliclazide 30 tot 220 mg/dag gedurende 16 weken. Gliclazide leidde tot een significant betere HbA1c-controle dan vildagliptine (HbA1c-daling 2,3 versus 1,7%; p=0,031). Het lichaamsgewicht van patiënten die vildagliptine gebruikten nam licht af, terwijl bij patiënten met gliclazide het lichaamsgewicht toenam (-0,3 versus +1,4 kg; p=0,048). De patiënten in de gliclazidegroep hadden een hoger lichaamsgewicht op baseline dan de patiënten in de vildagliptinegroep. Gebruik van vildagliptine leidde tot significante hogere HDL-concentraties (zowel nuchter als postprandiaal) dan gliclazide. Er waren geen significante verschillen in andere lipiden. Wel verminderde vildagliptine thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), een marker voor oxidatieve stress in vergelijking met gliclazide. Oxidatieve stress kan onder andere leiden tot insulineresistentie en schade aan cellen en enzymen.

 

Belang voor de praktijk

Bij patiënten die onvoldoende glykemische controle hebben op alleen metformine adviseert de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013) gliclazide voor te schrijven. DPP-4-remmers zoals vildagliptine hebben geen directe plaats in het stappenplan voor de medicamenteuze behandeling van diabetes, onder andere vanwege het gebrek aan langetermijngegevens. Uit deze kleinschalige studie blijkt dat gliclazide effectiever is dan vildagliptine, maar dat vildagliptine gunstigere effecten heeft op gewicht, (HDL-)cholesterol en oxidatieve stress. Voor een bevestiging van deze effecten is echter een langere studie bij meer patiënten nodig.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

De studie is gesponsord door Novartis, de registratiehouder van vildagliptine. De auteurs melden geen belangenverstrengeling.

 

Bron

Hissa MR et al. A 16-week study to compare the effect of vildagliptin versus gliclazide on postprandial lipoprotein concentrations and oxidative stress in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin monotherapy. Diabetol Metab Syndr. 2015;7:62.

 

 

 

Laatst gewijzigd op 11 november 2015

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.