Nieuw onderzoek

In het kort

Dit case-report beschrijft een 33-jarige vrouw bij wie zich een pancreatitis ontwikkelde na gebruik van de SGLT-2-remmer canagliflozine.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier case-reports

Chowdhary et al. beschrijven een 33-jarige vrouw die pancreatitis ontwikkelde na gebruik van de natrium-glucose-cotransporter 2-remmer (SGLT-2-remmer) canagliflozine (Invokana®).

 

Beschrijving patiënt

Een 33-jarige Afro-Amerikaanse vrouw presenteerde zich op de spoedeisende hulp met toenemende misselijkheid, braken en ernstige buikpijn. Ze had geen cardiovasculaire, respiratoire of urologische symptomen en de voorgeschiedenis was negatief voor galstenen, dyslipidemie en pancreatitis. Haar voorgeschiedenis vermeldde diabetes mellitus, hypertensie en hyperthyreoïdie. Ze gebruikte metformine, levothyroxine en - sinds twee weken - canagliflozine. Ze had een bloeddruk van 79/36 mmHg, hartslag van 118 slagen/minuut, ademfrequentie van 27 en haar temperatuur was 40,3 C. Bloedonderzoek toonde een leukocytose (23,6 x 103/mm3). Het serumcreatinine was 282 μmol/l, amylase 535 IU/l en lipase 373 IU/l. De pH van het bloed was 6,89 en het bloedglucose 31,3 mmol/l. Er was sprake van acidose en ketonurie.

 

Beloop

De artsen stelden een diabetische ketoacidose en acute pancreatitis vast. Ondanks intensieve vochtinfusie verslechterde de conditie en was een opname op de Intensive Care noodzakelijk. Patiënte had op basis van haar klinische conditie een overlijdensrisico van 97%. Desondanks herstelde zij.

 

Discussie

De auteurs stellen mede op grond van de chronologie vast dat canagliflozine de meest waarschijnlijke oorzaak was van de klachten. De incidentie van pancreatitis na gebruik van canagliflozine is zeer laag (incidentieratio 2,7 per 1.000 patiëntjaren). In deze casus was naast de pancreatitis sprake van acute nierschade. Het is niet duidelijk of dit een gevolg was van de pancreatitis of dat dit een aparte bijwerking van canagliflozine was.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Geen.

 

Belang voor de praktijk

Het is van belang dat voorschrijvers van nieuwe geneesmiddelen zich realiseren dat van nieuwe geneesmiddelen bij de markttoetreding nog niet alle bijwerkingen bekend zijn. Voorschrijver moeten hun patiënten hierover duidelijk informeren. SGLT-2-remmers hebben geen plaats in het stappenplan van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013), mede vanwege de onbekende langetermijnveiligheid. De middelen zijn onlangs in verband gebracht met een verhoogde kans op ketoacidose (zie het dossier ketoacidose), maar over de kans op pancreatitis bij gebruik van SGLT-2-remmers is nog weinig bekend.

 

Bron

Chowdhary M et al. Canagliflozin-induced pancreatitis: a rare side effect of a new drug. Ther Clin Risk Manag. 2015;11:991-4.

 

Laatst gewijzigd op 27 oktober 2015

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.