Nieuw onderzoek

In het kort

Gebruik van DPP-4-remmers is bij Aziatische diabetespatiënten mogelijk geassocieerd met een verhoogd risico op gordelroos.

Gebruik van hoge doses dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers) is bij Aziatische patiënten mogelijk geassocieerd met een verhoogd risico op gordelroos. Ook het gebruik gedurende minstens een jaar lijkt samen te hangen met het optreden van gordelroos. Dat blijkt uit een observationele studie van Chen. et al.

 

Resultaten

De onderzoekers includeerden de gegevens van diabetespatiënten uit een verzekeringsdatabase uit Taiwan. Ze stelden twee cohorten samen: het ene cohort gebruikte DPP-4-remmers en het andere cohort niet. Patiënten met gordelroos in hun voorgeschiedenis werden geëxcludeerd. De 3.910 patiënten die een DPP-4-remmers gebruikten, werden gematcht op basis van leeftijd, geslacht, duur van de diabetes en moment van start van de bloedglucoseverlagende medicatie met 11.203 controles. De gebruikers van de DPP-4-remmers hadden op baseline vaker hypertensie, hypercholesterolemie, obesitas en chronische nierziekten.

Bij de gebruikers van DPP-4-remmers was de incidentie van gordelroos per 1000 persoonsjaren 4,20 versus 3,50 bij de controles (adjusted hazard ratio (HR)=1,19; 95% betrouwbaarheidsinterval(BI)=0,70 tot 1,99). Gebruik van hoge doses DPP-4-remmers (meer dan 360 daily defined dosis (DDD)) leidde tot een significant verhoogde kans op gordelroos (adjusted HR=2,46; 95%BI=1,16 tot 5,19) in vergelijking met de controlegroep (geen gebruik DPP-4-remmers). Ook gebruik gedurende ministens een jaar was geassocieerd met een verhoogd risico (adjusted HR=2,04; 95%BI=1,03 tot 4,04).

 

Discussie

Diabetes is een risicofactor voor het optreden van infecties, waaronder gordelroos. Het gebruik van DPP-4-remmers is ook in verband gebracht met een verhoogd risico op infecties. Uit deze studie blijkt dat DPP-4-remmers mogelijk leiden tot een hogere kans op gordelroos. Een beperking van deze studie is dat niet alle patiënt-variabelen (waaronder de mate van glykemische controle, overige medicatie, voedings- en rookstatus) bekend waren.

 

Belang voor de praktijk

Deze studie toont aan dat gebruik van DPP-4-remmers bij Taiwanese patiënten mogelijk geassocieerd is met gordelroos. Voor de vertaling naar de Nederlandse situatie is een beperking dat aan deze studie uitsluitend Taiwanese patiënten deelnamen. Het is de vraag of deze patiënten representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. Hoewel de onderzoekers hebben gecorrigeerd voor een aantal baselinekenmerken, is confounding niet volledig uit te sluiten. Mogelijk hebben met name de ernstigere diabetespatiënten DPP-4-remmers voorgeschreven gekregen, waardoor de uitkomst beïnvloed is. Ook is niet gecorrigeerd voor het gebruik van immuunsuppressiva. In Nederland hebben de DPP-4-remmers geen plaats in het medicamenteuze stappenplan voor de behandeling van DM2 volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013).

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Geen

 

Bron

Chen HH et al. Short-term dipeptidyl peptidase-4 inhibitor use increases the risk of herpes zoster infection in Asian patients with diabetes. QJM. 2015 May 18.

 

Laatst gewijzigd op 16 oktober 2015

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.