Nieuw onderzoek

In het kort

Gebruik van DPP-4-remmers als toevoeging aan metformine leidt tot een verlaagd risico op cardiovasculaire gebeurtenissen en mortaliteit in vergelijking SU-derivaten

Gebruik van dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers) als toevoeging aan metformine leidt tot een verlaagd risico op cardiovasculaire gebeurtenissen en mortaliteit in vergelijking met sulfonylureumderivaten (SU-derivaten). Dat blijkt uit een observationele studie van Yu et al.

 

Resultaten

De onderzoekers includeerden 11.807 patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) uit een database uit het Verenigd Koninkrijk. Hiervan gebruikten 2.286 patiënten de combinatie van metformine en een DPP-4-remmer en 9.521 patiënten metformine en een SU-derivaat. Het primaire eindpunt was een combinatie van het optreden van myocard infarct (MI), cerebrovasculair accident (CVA) en sterfte door alle oorzaken. Dit eindpunt trad jaarlijks op bij 1,2% van de patiënten in de groep metformine/DPP-4-remmer, versus 2,2% in de groep metformine/SU-derivaat. Het gebruik van DPP-4-remmers was in vergelijking met SU-derivaten geassocieerd met een 38% verlaagd risico op het gecombineerde eindpunt. De baseline-kenmerken van de groep metformine/DPP-4-remmer verschilde op enkele punten van de groep metformine/SU-derivaat. Zo waren de patiënten in de groep metformine/SU-derivaat ouder, rookten ze vaker en hadden ze vaker een voorgeschiedenis van cardiovasculaire aandoeningen. 

 

Discussie

De onderzoekers geven aan dat - hoewel ze ervoor gecorrigeerd hebben - er confounding mogelijk is door de verschillen op baseline tussen de groepen. Hoewel uit deze studie blijkt dat DPP-4-remmers op cardiovasculair gebied veiliger zijn dat SU-derivaten, zijn er - mede vanwege de mogelijke confounding - meer studies nodig.

 

Belang voor de praktijk

DPP-4-remmers hebben geen plaats in het stappenplan van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013), mede vanwege het ontbreken van gegevens over de effectiviteit en veiligheid op lange termijn. SU-derivaten vormen in dit stappenplan de tweede keus na metformine. Deze studie suggereert dat DPP-4-remmers een beter cardiovasculair risicoprofiel hebben dan SU-derivaten. Dit voordeel kan echter gevolg zijn van verschillen op baseline tussen de twee onderzoeksgroepen.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

De studie is gesubsidieerd door het Canadese instituten voor gezondheidsonderzoek en het Canadese fonds voor innovatie. De auteurs geven aan geen belangenverstrengeling te hebben.

 

Bron

Yu OH et al. The combination of DPP-4 inhibitors versus sulfonylureas with metformin after failure of first-line treatment in the risk for major cardiovascular events and death. Can J Diabetes. 2015 Apr 1.

 

 

Laatst gewijzigd op 21 juli 2015

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.