Nieuw onderzoek

Gupta et al. beschrijven in een case-report dat een 46-jarige vrouw 'fixed drug eruption' (FDE) ontwikkelde na gebruik van dipeptidylpeptidase-4-remmer (DPP-4-remmer) sitagliptine (Januvia®).

 

Beschrijving patiënt

Een 46-jarige vrouw presenteerde zich met progressieve rode huidlaesies die jeukend en brandend aanvoelden. Bij uitvragen van de medische geschiedenis bleek dat de vrouw sinds drie jaar diabetes mellitus type 2 (DM2) had, waarvoor ze 2 dd 500 mg metformine gebruikte. Daarnaast was ze een week eerder gestart met 1 dd 50 mg sitagliptine. Na de 6e dosis sitagliptine ontstonden de laesies. De artsen constateerden multipele scherp begrensde erythemateuze en gehyperpigmenteerde maculae op de lippen, handen, romp en extremiteiten. De orale en genitale mucosa vertoonden erosies. Onderzoek van de nagels en haren leverde geen bijzonderheden op. Laboratoriumtests op onder andere nier- en leverfunctie vertoonden eveneens geen afwijkingen. Histopathologisch onderzoek van een huidbiopt toonde een beeld dat past bij een FDE. De artsen stelden de diagnose FDE. Ze staakten alle geneesmiddelen en startten met prednisolon en glimepiride. Vijf dagen later begonnen de laesies te verdwijnen, waarbij hyperpigmentatie wel aanwezig bleef. Twee weken later werd een orale provocatietest uitgevoerd. Deze was negatief voor metformine. Bij sitagliptine trad er binnen 6 uur opnieuw jeuk en erytheem ter plaatse va de restlaesies.

 

Conclusie

De auteurs concluderen op grond van de Naranjoschaal dat sitagliptine de waarschijnlijke oorzaak is van de FDE (score 6 uit 11). Van sitagliptine is bekend dat het geassocieerd is met huidreacties, zoals maculopapulaire rash, Stevens-Johnson-syndroom en toxische epidermale necrolyse. Dit is echter de eerste beschrijving van een FDE bij gebruik van sitagliptine.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Geen

 

Belang voor de praktijk

Dit case-report is de eerste beschrijving van een FDE na gebruik van DPP-4-remmers. Het is van belang dat voorschrijvers van nieuwe geneesmiddelen zich realiseren dat van nieuwe geneesmiddelen bij de markttoetreding nog niet alle bijwerkingen bekend zijn. Voorschrijver moeten hun patiënten hierover duidelijk informeren. DPP-4-remmers hebben geen plaats in het stappenplan van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013), mede vanwege de onbekende langetermijnveiligheid.

 

Bron

  • Gupta M et al. Fixed drug eruption to sitagliptin. J Diabetes Metab Disord. 2015 Mar 25;14:18.`
  • Bijl D. Naranjoscore: beoordeling oorzakelijk verband bijwerkingen. Geneesmiddelenbull. 2011; xx(11):132.

 

 

 

Laatst gewijzigd op 2 juli 2015

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.