Nieuw onderzoek

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier pancreatitis.

Dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers) en glucagon-like peptide 1-agonisten (GLP-1-agonisten) lijken geassocieerd met een verhoogd risico op pancreatitis. Dat is de conclusie uit een Italiaans database-onderzoek.

 

Resultaten

De onderzoekers includeerden 166.591 patiënten uit een nationale gezondheidsdatabase die een eerste recept kregen voor een bloedglucoseverlagend middel (nieuwe diabetespatiënten). Van de geïncludeerde patiënten werden er 666 in het ziekenhuis opgenomen in verband met een acute pancreatitis ('cases'). De onderzoekers gingen vervolgens na welke bloedglucoseverlagende middelen de patiënten gebruikten in de 30 dagen voor de ziekenhuisopnames. Na correctie voor risicofactoren bleken cases (acute pancreatitis) vaker DPP-4-remmers of GLP-1-agonisten te gebruiken dan de controles (2,6 versus 1,5%). De bijbehorende Odd's Ratio (OR) was 1,75 (95% betrouwbaarheidsinterval(BI)=1,02 tot 2,99).

 

Discussie

De auteurs geven aan dat deze studie de hypothese ondersteunt dat DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten het risico op pancreatitis verhogen. Vanwege het risico op bias in case-control studies, is er meer onderzoek nodig om definitief op te helderen of deze middelen geassocieerd zijn met een verhoogd risico op pancreatitis.

 

Belang voor de praktijk

De discussie of DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten een verhoogd risico geven op pancreatitis is al lange tijd gaande. De verschillende studies spreken elkaar op dit moment tegen. De middelen hebben geen plaats in het stappenplan van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013), mede vanwege de onbekende langetermijnveiligheid.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Eén auteur heeft deelgenomen aan de adviesraad van Sanofi over DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten. De andere auteurs rapporteren geen belangenverstrengeling en de studie is niet gesponsord.

 

Bron

Soranna D et al. Incretin-based drugs and risk of acute pancreatitis: A nested-case control study within a healthcare database. Diabetes Res Clin Pract. 2015

 

 

Laatst gewijzigd op 15 mei 2015

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.