Nieuw onderzoek

Dipeptidylpeptidase-4-remmer (DPP-4-remmer) sitagliptine (Januvia®) is geassocieerd met een verhoogd risico op recidief myocardinfarct (MI) en het moeten ondergaan van een percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) bij patiënten met chronische nierziekte en een acuut MI. Er is geen verhoogd risico op cardiovasculaire sterfte, ischemisch cerebrovasculair accident (CVA) en hospitalisatie voor hartfalen. Dat blijkt uit een studie van Chen et al.

 

Methode

Voor de studie maakten de onderzoekers gebruik van een Taiwanese verzekeringsdatabase. Ze includeerden patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) en een chronische nierziekte, die waren opgenomen in het ziekenhuis in verband met een acuut MI. De onderzoekers verdeelden de geïncludeerde patiënten in twee groepen:
1. gebruikers van sitagliptine
2. 
gebruikers van overige bloedglucoseverlagende middelen (exclusief DPP-4-remmers)

De belangrijkste uitkomstmaat voor de studie bestond uit de combinatie van MI, ischemisch CVA en cardiovasculaire sterfte.

 

Resultaten

De onderzoekers includeerden 1.025 patiënten, van wie 20% sitagliptine gebruikte. De gemiddelde follow-up was 1,02 jaar. De onderzoekers vonden geen verschil op de gecombineerde uitkomstmaat (hazard ratio (HR)=1,32; 95% betrouwbaarheidsinterval(BI)=0,97 tot 1,79; p=-0,79). Ook waren er geen significante verschillen in het optreden van sterfte door alle oorzaken en ziekenhuisopnames als gevolg van hartfalen.

De gebruikers van sitagliptine hadden wel een verhoogd risico op:

  • het krijgen van een MI: HR=1,73; 95%BI=1,15 tot 2,58 (incidentieratio 16,6 versus 9,6% )
  • het moeten ondergaan van een PTCA: HR=1,43; 95%BI=1,04 tot 1,95

Nadere analyse toonde  dat alleen bij patiënten met end stage renal disease (ESRD) het risico op MI en het moeten ondergaan van een PTCA verhoogd was.

 

Discussie

De onderzoekers geven aan dat er weinig bekend is over de effecten van sitagliptine bij patiënten met ernstige nierziekten. Dit komt doordat deze patiënten vaak niet mogen deelnemen aan studies. Een beperking van deze studie is dat veel patiënt-variabelen (zoals HbA1c, therapietrouw, creatinineconcentratie) onbekend waren en dat de gemiddelde follow-up vrij kort was. De auteurs geven aan dat artsen deze resultaten kunnen gebruiken in hun afweging bij het voorschrijven van bloedglucoseverlagende middelen bij patiënten met chronische nierziekte.   

 

Belang voor de praktijk

Deze studie toont aan dat sitagliptine bij Taiwanese patiënten met chronische nierziekte geen invloed heeft op  cardiovasculaire sterfte, ischemisch cerebrovasculair accident (CVA) en hospitalisatie voor hartfalen. Het risico op een MI en het moeten ondergaan van een PTCA is echter wel verhoogd. Voor de vertaling naar de Nederlandse situatie is een beperking dat aan deze studie uitsluitend Taiwanese patiënten deelnamen. Het is de vraag of deze patiënten representatief zijn voor de Nederlandse bevolking.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Geen

 

Bron

Chen DY et al. Sitagliptin and cardiovascular outcomes in diabetic patients with chronic kidney disease and acute myocardial infarction: A nationwide cohort study. Int J Cardiol. 2014;181C:200-206.

Laatst gewijzigd op 4 mei 2015

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.