Nieuw onderzoek

De American Diabetes Association (ADA) en European Association for the Study of Diabetes (EASD) hebben een update gepubliceerd van het position statement Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach (2012). De voornaamste verandering is dat de natrium-glucose-cotransporter 2-remmers (SGLT-2-remmers) als behandeloptie zijn toegevoegd.

In onderstaande afbeelding staat een samenvatting van het beleid uit het standpunt. Het middel van eerste keus is metformine. Bij onvoldoende resultaat van de therapie kan de arts in samenspraak met de patiënt kiezen voor een sulfonylureumderivaat (SU-derivaat), thiazolidinedion, dipeptidylpeptidase-4-remmer (DPP-4-remmer), SGLT-2-remmer, glucagon-like peptide 1-agonist (GLP-1-agonist) of insuline.

 

 

Het statement geeft geen direct advies over welk middel de voorkeur geniet. De keuze voor één van deze middelen is afhankelijk van de kenmerken en wensen van de patiënt. Bij de keuze kan de arts de kenmerken van de middelen, zoals vermeld in onderstaande tabel, meenemen in de overwegingen.

 

HbA1c-verlaging (mmol/mol)

Risico op hypoglykemieën

Effect op gewicht

Bijwerkingen

Kosten

Metformine

11 tot 22

laag

neutraal/

afname

gastro-intestinaal

lactaatacidose

laag

SU-derivaten

11 tot 22

matig

toename

hypoglykemie

laag

Thiazolidinedionen

11 tot 22

laag

toename

oedeem

hartfalen

fracturen

laag

DPP-4-remmers

5,5 tot 11

laag

neutraal

zeldzaam

hoog

SGLT-2-remmers

5,5 tot 11

laag

afname

genitale en urineweginfecties

dehydratie

hoog

GLP-1-agonisten

11 tot 22

laag

afname

gastro-intestinaal

hoog

Insuline

Hoogst*

hoog

toename

hypoglykemie

variabel

* in de publicatie is geen definitie weergegeven van 'hoogst'.

 

Belang voor de praktijk

Het standpunt geeft, in tegenstelling tot de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013) geen direct behandeladvies, maar stimuleert de arts tot het individualiseren van de therapie. In Nederland hebben metformine, SU-derivaten (in het bijzonder gliclazide) en insuline de voorkeur bij de behandeling van DM2.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Van de 10 auteurs hebben er 8 in de afgelopen 12 maanden relaties gehad met de fabrikanten van diverse geneesmiddelen die in het standpunt genoemd zijn. De relaties variëren van het hebben van aandelen tot lidmaatschap van adviesraden en het ontvangen van subsidie voor bijvoorbeeld presentaties en onderzoek.

 

Bron

  • Inzucchi SE et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach: position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2012;35(6):1364-79.
  • Inzucchi SE et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2015: a patient-centred approach. Update to a Position Statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetologia. 2015 Mar;58(3):429-42.

 

 

 

Laatst gewijzigd op 10 maart 2015

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.