Nieuw onderzoek

Dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers) en isofane insuline (NPH-insuline) zijn even effectief in de verlaging van het HbA1c. Dat blijkt uit een netwerk meta-analyse van Tricco et al., gepubliceerd in het British Medical Journal (BMJ)

 

DPP-4-remmers versus insuline

De onderzoekers includeerden 10 studies die DPP-4-remmers vergeleken met isofane insuline, placebo of een andere DPP-4-remmer bij patiënten die al twee orale bloedglucoseverlagende middelen gebruikten. De helft van het aantal studies was niet gepubliceerd. Acht studies vergeleken een DPP-4-remmer met placebo, één studie vergeleek een DPP-4-remmer met isofane insuline en één studie vergeleek twee verschillende DPP-4-remmers. De studieduur was 12 tot 35 weken. In totaal waren er 2.967 patiënten in de studies geïncludeerd.

De onderzoekers voerden een netwerk meta-analyse uit. Dat houdt in dat de verschillende behandeling tegen elkaar afgezet worden, ook al zijn ze niet in een rechtstreekse vergelijking met elkaar onderzocht. Uit deze netwerk meta-analyse blijkt dat DPP-4-remmers het HbA1c ten opzichte van placebo verlagen met gemiddeld 0,62%. Voor isofane insuline was de HbA1c-verlaging ten opzichte van placebo eveneens 0,62%, maar dit verschil was niet significant, mogelijk vanwege de kleine power door het beperkte aantal studies.

 

Discussie

De onderzoekers geven aan dat bij een groot deel van de studies het risico op vertekening van de resultaten groot is, bijvoorbeeld door uitval van patiënten of doordat de studies gefinancierd zijn door farmaceutische bedrijven. De meta-analyse toont aan dat er geen verschillen zijn tussen DPP-4-remmers en isofane insuline qua HbA1c-verlaging. De resultaten van deze analyse moeten echter met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, aangezien er een beperkt aantal studies werd geïncludeerd. Er zijn geen studies bekend die de kosteneffectiviteit van DPP-4-remmers versus isofane insuline hebben onderzocht.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Geen

 

Belang voor de praktijk

De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013) adviseert isofane insuline voor te schrijven als een patiënt onvoldoende glykemische controle heeft ondanks gebruik van metformine en een sulfonylureumderivaat (SU-derivaat). De effecten op het HbA1c van isofane insuline en DPP-4-remmers zijn vergelijkbaar. Uit deze meta-analyse blijkt dat er slechts één studie is uitgevoerd met een directe vergelijking tussen isofane insuline en DPP-4-remmers.

 

Bron

Tricco AC et al. Safety and effectiveness of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors versus intermediate-acting insulin or placebo for patients with type 2 diabetes failing two oral antihyperglycaemic agents: a systematic review and network meta-analysis. BMJ Open. 2014;4(12).

 

Laatst gewijzigd op 24 februari 2015

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.