Nieuw onderzoek

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier pancreatitis.

In een case-report beschrijven Nelson et al. een patiënte die pancreatitis ontwikkelde 3 jaar na start met de dipeptidylpeptidase-4-remmer (DPP-4-remmer) sitagliptine (Januvia®). 

 

Beschrijving patiënt

Een 57-jarige vrouw met presenteerde zich met epigastrale pijn sinds 4 dagen. De pijn was scherp en stekend en verergerde tijdens het eten. Er was geen sprake van koorts, rillingen, pijn op de borst, benauwdheid, misselijkheid of braken. Ze gebruikte sitagliptine, glipizide, lisinopril en esomeprazol. Het aantal witte bloedcellen was 10,2 x 109/L, alanine aminotransferase 53 U/l en lipase 1129 U/l.

Haar medische voorgeschiedenis vermeldde:

  • diabetes mellitus type 2 (DM2)
  • hypertensie
  • gastro-oesofageale refluxziekte en
  • status na een cholecystectomie in verband met een cholecystitis

De behandelaars stelden de diagnose acute pancreatitis. De glipizide en sitagliptine werden gestaakt en behandeling met insuline gestart. Na 2 dagen verminderde de ernst van de buikpijn. Na 3 dagen was de pijn verdwenen en het aantal witte bloedcellen gedaald tot 6,04 x 109/l, alanine aminotransferase tot 38 U/l en lipase tot 102 U/l. Tot 6 maanden na het staken van sitagliptine trad er niet opnieuw pancreatitis op.

 

Discussie

De auteurs geven aan dat sitagliptine in deze casus de enige bekende risicofactor is voor het optreden van pancreatitis. Ook van lisinopril zijn meldingen van pancreatitis bekend, maar daarbij treedt pancreatitis meestal in het begin van de behandeling op. Daarnaast werd de lisinopril in deze casus na ontslag gecontinueerd en traden de klachten van pancreatitis in die periode niet opnieuw op. De klachten verdwenen na het staken van sitagliptine. De pancreatitis kende een mild beloop. De casus is opvallend omdat de pancreatitis optrad nadat de vrouw al 3 jaar sitagliptine gebruikte. De auteurs geven aan dat behandelaars alert moeten blijven op symptomen van pancreatitis bij patiënten die DPP-4-remmers gebruiken, ook als dit al gedurende een langere periode is. Omdat onderzoeken naar het verband tussen DPP-4-remmers en pancreatitis tegenstrijdige uitkomsten geven, is meer onderzoek nodig.

 

Belang voor de praktijk

De discussie over een causaal verband tussen het gebruik van DPP-4-remmers en pancreatitis is nog steeds gaande. Dit case-report geeft aan dat het belangrijk is alert te blijven op (symptomen van) pancreatitis, ook als patiënten al langere tijd DPP-4-remmers gebruiken.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Geen

 

Bron

Nelson M et al. Sitagliptin-induced pancreatitis - a longer road than expected. Clin Case Rep. 2014;2(4):149-52.

 

Laatst gewijzigd op 22 december 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.