Nieuw onderzoek

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier hartfalen

Dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers) verhogen de kans op hartfalen met 15% ten opzichte van placebo. Dat is de conclusie van een systematisch review van Clifton et al.

 

Achtergrond

Sinds de publicatie van de SAVOR TIMI-53-studie (zie ook het nieuwsbericht van 3 september 2013), is er discussie over een mogelijk verhoogd risico op hartfalen bij gebruik van DPP-4-remmers. Clifton et al. beschrijven nu in een systematisch review de publicaties die na de SAVOR TIMI-53-studie verschenen zijn (vanaf oktober 2013) en rapporteren over het risico op hartfalen bij gebruik van DPP-4-remmers. De onderzoekers includeerden 9 datasets met in totaal 100.200 patiënten. De datasets bestonden zowel uit gerandomiseerde klinische studies als uit observationele studies.

 

Resultaten

De meta-analyse wees uit dat DPP-4-remmers het risico op hartfalen met 15% verhogen (p=0,017). Van de individuele datasets, gaven er 2 een statistisch verhoogd risico (waaronder de SAVOR TIMI-53-studie). Indien de resultaten van de SAVOR TIMI-53 studie uit de gehele dataset verwijderd werden, was het risico op hartfalen met 12%, maar niet significant, verhoogd (p=0,09). In alleen de gerandomiseerde klinische studies was het risico verhoogd met 24% (p=0,002).

 

Discussie

De onderzoekers geven aan dat het in cardiovasculair onderzoek ongebruikelijk is om in een meta-analyse gerandomiseerde gecontroleerde studies te combineren met observationele studies. Vanwege de beperkte data over het risico op hartfalen en gebrek aan heterogeniteit tussen de studies, kozen de onderzoekers toch voor één meta-analyse met beide typen studies. De onderzoekers geven aan dat DPP-4-remmers met voorzichtigheid toegepast moeten worden bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen en hartfalen in de voorgeschiedenis, tot bekend is wat de cardiovasculaire veiligheid van deze middelen is.

 

Belang voor de praktijk

De onderzoekers concluderen dat artsen voorzichtigheid moeten betrachten bij het toepassen van DPP-4-remmers bij met name patiënten met cardiovasculaire aandoeningen vanwege de onbekendheid van het risico op hartfalen. Dit advies is in lijn met het advies van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013). Deze NHG-Standaard geeft aan dat de DPP-4-remmers geen plaats hebben in het stappenplan voor de behandeling van diabetes, onder andere vanwege het ontbreken van gegevens over de langetermijnveiligheid.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Geen

 

Bron

Clifton P. Do Dipeptidyl Peptidase IV (DPP-IV) Inhibitors cause heart failure? Clin Ther. 2014 Nov 13.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 december 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.