Nieuw onderzoek

In een case-report beschrijven Jeyaraj et al. een vrouw die pancreatitis ontwikkelde na gebruik van glucagon-like peptide 1-agonist (GLP-1-agonist) liraglutide (Victoza®).

Presentatie patiënte

Een vrouw van 51 jaar met overgewicht, hypertensie en sinds 13 jaar diabetes mellitus type 2 (DM2) gebruikte gliclazide, insuline, acetylsalicylzuur en prazosine. Zij startte met liraglutide met als doel verbetering van de glykemische regulatie en afvallen. Acht weken na het starten met liraglutide ontwikkelde de vrouw ernstige buikpijn, misselijkheid en braken. Zij werd opgenomen in het ziekenhuis, waar biochemisch onderzoek en een CT-scan uitwees dat er sprake was van een acute pancreatitis. De behandelaars staakten de liraglutide en de orale medicatie en startten met intraveneuze antibiotica. Binnen 48 uur namen de klachten af en daalden de amylase- en lipasespiegels tot respectievelijk 106 IE/L en 100 IE/L. Om de glucoseregulatie te verbeteren, startte de patiënte twee weken later met metformine. Na het staken van de liraglutide, traden de klachten niet opnieuw op

Discussie

De auteurs geven aan dat een causaal verband tussen het gebruik van liraglutide en het optreden van pancreatitis waarschijnlijk is, aangezien de klachten optraden binnen korte tijd na starten met liraglutide en verdwenen na het staken van liraglutide. Een rechallenge is niet overwogen vanwege ethische beweegredenen.

Belang voor de praktijk

De discussie over een causaal verband tussen GLP-1-agonisten (en DPP-4-remmers) en pancreatitis is nog altijd gaande. Bij patiënten met pancreatitis in de geschiedenis, is het verstandig terughoudend te zijn met het gebruik van deze middelen.

Mogelijke belangenverstrengeling

Niet vermeld

Bron

Jeyaraj S et al. Liraglutide-induced acute pancreatitis. J Assoc Physicians India. 2014;62(1):64-6.

Laatst gewijzigd op 11 december 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.