Nieuw onderzoek

Insuline glargine is klinisch superieur en kosteneffectief in vergelijking met dipeptidylpeptidase-4-remmer (DPP-4-remmer) sitagliptine (Januvia®). Dat blijkt uit een Canadese kosten-effectiviteitsanalyse van Brown et al.

 

EASIE-studie

In 2012 werden de resultaten van de Evaluation of insulin glargine versus sitagliptine in insulin-naïve patients (EASIE)-studie gepubliceerd. Deze studie vergeleek de effectiviteit van insuline glargine met sitagliptine bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) die met alleen metformine niet goed te reguleren waren. Hieruit bleek dat insuline glargine effectiever was in het verlagen van het HbA1c dan sitagliptine (-1,72% versus -1,13%, gemiddeld verschil -0,59; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) -0,77 tot -0,42, p<0,0001). Insuline glargine veroorzaakt meer hypoglykemieën dan sitagliptine (4,21 versus 0,50 per patiëntjaar, p<0,0001). Op grond van deze studie kreeg insuline glargine de voorkeur boven sitagliptine bij patiënten die onvoldoende glykemische controle hadden bij gebruik van alleen metformine.

 

Kosten-effectiviteitsanalyse

Brown et al. voerden een kosten-effectiviteitsanalyse uit vanuit het perspectief van het uit publieke middelen gefinancierde Canadese zorgstelsel. Ze gebruikten daarvoor de gegevens uit de EASIE-studie. De economische analyse was gebaseerd op het IMS CORE Diabetes model. Dit model simuleert diabetes-gerelateerde complicaties en mortaliteit. De analyse toonde aan dat insuline glargine in vergelijking met sitagliptine leidt tot een besparing van C$1.434 en een toename van 0,08 quality-adjusted life years (QALY's) per patiënt gedurende een periode van 50 jaar. De oorzaak hiervan ligt met name in de grotere effecten op HbA1c. Hierdoor neemt het aantal diabetes gerelateerde complicaties af en stijgt de levensverwachting en de kwaliteit van leven. De kosten voor de behandeling van hypoglykemieën zijn bij insuline glargine hoger dan bij sitagliptine. De auteurs concluderen dat insuline glargine zowel qua effectiviteit als qua kosteneffectiviteit superieur is aan sitagliptine.

 

Belang voor de praktijk

Volgens de NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 (2013) is NPH-insuline het middel van eerste keus na behandeling van metformine en een sulfonylureumderivaat (SU-derivaat). DPP-4-remmers hebben geen plaats in het medicamenteuze stappenplan. Deze studie laat zien dat insuline glargine de voorkeur geniet boven de DPP-4-remmer sitagliptine wat betreft de kostenefectiviteit. 

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Twee auteurs maken deel uit van een studie-groep die betaling ontving van Sanofi Pharma Canada. Eén auteur is werknemer van Sanofi Pharma Canada.

 

Bron

Brown ST et al. Cost-Effectiveness of Insulin Glargine Versus Sitagliptin in Insulin-Naïve Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. Clin Ther. 2014 Aug 20.

 

Laatst gewijzigd op 25 november 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.