Nieuw onderzoek

In een systematisch review en meta-analyse van observationele studies naar dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers) en glucagon-like peptide 1-agonisten (GLP-1-agonisten) komen Giorda et al. tot de conclusie dat er geen bewijs is dat gebruik van DPP-4-remmers of GLP-1-agonisten een verhoogd risico op pancreatitis geeft. Vanwege de beperkte power van het onderzoek kan echter niet uitgesloten worden dat deze middelen het risico op pancreatitis verhogen met maximaal 35%.

Onderzoek

De onderzoekers includeerden 6 cohort- en case-control studies naar de DPP-4-remmers alogliptine (Vipidia®), linagliptine (Trajenta®), saxagliptine (Onglyza®), sitagliptine (Januvia®), vildagliptine (Galvus®) en de GLP-1-agonisten exenatide (Byetta®, Bydureon®) en liraglutide (Victoza®). Het risico op pancreatitis bij gebruik van DPP-4-remmers of GLP-1-agonisten was vergelijkbaar met het risico bij gebruik van andere bloedglucoseverlagende middelen (OR 1,08; 95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI) 0,84 tot 1,40). De grootste beperking van het onderzoek vormt de beperkte statistische power. Uitgaande van de powerberekeningen, kunnen de onderzoekers een relatief risico van <1,35 niet uitsluiten.

Mogelijke belangenverstrengeling

De eerste auteur ontving vergoedingen voor onderwijsactiviteiten en lezingen van diverse farmaceutische bedrijven. 

Bron

Giorda CB et al. Incretin-based therapies and acute pancreatitis risk: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Endocrine. 2014 Aug 22. 

Laatst gewijzigd op 23 oktober 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.