Nieuw onderzoek

In een review beschrijven Karagiannis et al. wat er momenteel bekend is over de veiligheid van dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers).

 

Hypoglykemieën

DPP-4-remmers veroorzaken glucose-afhankelijke insulinesecretie en veroorzaken dus geen hypoglykemieën. DPP-4-remmers geven een vergelijkbaar risico op hypoglykemieën als placebo, indien de DPP-4-remmer gebruikt wordt als monotherapie, in combinatie met metformine of pioglitazon. Als DPP-4-remmers gebruikt worden in combinatie met middelen die hypoglykemieën kunnen veroorzaken zoals sulfonylureumderivaten (SU-derivaten) of insuline, is het risico op hypoglykemieën wel verhoogd.

 

Infecties

Over de mogelijkheid dat DPP-4-remmers het risico op infecties vergroten, bestaan tegenstrijdige publicaties. In sommige onderzoeken is gebruik van sitagliptine (Januvia®) of linagliptine (Trajenta®) geassocieerd met een (marginaal) verhoogd risico op infecties. In andere onderzoeken is geen verband aangetoond.

 

Gastro-intestinale bijwerkingen

DPP-4-remmers zijn, in tegenstelling tot glucagon-like peptide 1-agonisten (GLP-1-agonisten), niet geassocieerd met een verhoogd risico op gastro-intestinale bijwerkingen.

 

Overgevoeligheids- en huidreacties

Van de meeste DPP-4-remmers zijn (post-marketing) meldingen gemaakt van overgevoeligheidsreacties waaronder anafylaxie en angio-oedeem. Mogelijk veroorzaakt gebruik van vildagliptine in combinatie met angiotensine converting enzyme (ACE)-remmers een verhoogd risico op angio-oedeem.Het is niet bekend of hier sprake is van een groepseffect. In andere studies wordt geen verband gevonden tussen het gebruik van DPP-4-remmers en overgevoeligheids- en huidreacties.

 

Pancreatitis

Er is momenteel onvoldoende bewijs voor een causaal verband tussen het gebruik van DPP-4-remmers en het optreden van pancreatitis, al zijn er diverse publicaties die wel een verband aantonen. In gerandomiseerde klinische onderzoeken is geen verhoogd risico vastgesteld.

In het dossier pancreatitis vindt u de laatste stand van zaken over de discussie rondom DPP-4-remmers (en GLP-1-agonisten) en het optreden van pancreatitis/pancreascarcinoom.

 

Cardiovasculaire veiligheid

In de beschikbare uitkomstenstudies geven alogliptine (Vipidia®) en saxagliptine (Onglyza®) een vergelijkbaar risico op cardiovasculaire gebeurtenissen als placebo. Saxagliptine geeft in vergelijking met placebo een verhoogd risico op (ziekenhuisopnames door) hartfalen. Voor linagliptine, sitagliptine en vildagliptine (Galvus®) zijn nog geen uitkomstenstudies gepubliceerd.

 

Maligniteiten

Er zijn meldingen over het optreden van pancreascarcinoom bij het gebruik van DPP-4-remmers. In klinische studies is dit risico echter niet bevestigd.

In het dossier pancreatitis vindt u de laatste stand van zaken over de discussie rondom DPP-4-remmers (en GLP-1-agonisten) en het optreden van pancreatitis/pancreascarcinoom.

 

Nier- en levertoxiciteit

Er zijn meldingen dat bij gebruik van sitagliptine nierfunctiestoornissen op kunnen treden. Het advies is de nierfunctie te monitoren bij patiënten die sitagliptine gebruiken.

Bij gebruik van vildagliptine zijn leverfunctiestoornissen gemeld. Een meta-analyse kon deze associatie echter niet bevestigen. De EMA adviseert de leverfunctie te controleren vóór de start met vildagliptine, en gedurende het eerste jaar van de behandeling. Ook voor de start met alogliptine moet de leverfunctie gecontroleerd worden.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

De studie is niet gesponsord. Eén auteur heeft onderwijs- of onderzoeksgeld ontvangen van diverse farmaceutische bedrijven. 

 

Bron

Karagiannis T et al. Safety of dipeptidyl peptidase 4 inhibitors: a perspective review. Ther Adv Drug Saf. 2014 Jun;5(3):138-46.

 

 

 

Laatst gewijzigd op 20 oktober 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.