Nieuw onderzoek

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier hartfalen

 

Uit de SAVOR-TIMI 53-studie (zie ook het nieuwsbericht van 3 september 2013) naar dipeptidylpeptidase-4-remmer (DPP-4-remmer) saxagliptine (Onglyza®) bleek dat dit middel een groter risico op ziekenhuisopnames als gevolg van hartfalen veroorzaakte in vergelijking met placebo (3,5% versus 2,8%, p=0,007). De auteurs hebben nu een nadere analyse uitgevoerd naar het risico op hartfalen dat uit deze studie naar voren kwam.

 

Saxagliptine en hartfalen

In de SAVOR-TIMI 53-studie was de incidentie van het aantal ziekenhuisopnames voor hartfalen significant groter bij gebruik van saxagliptine dan bij placebo (Hazard Ratio (HR) na 1 jaar = 1,46; 95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI) = 1,15 tot 1,88; p=0,002) Ook na een gemiddelde follow-up van 2 jaar was het verschil significant (HR=1,27; 95%BI 1,07 tot 1,51; p=0,007). De volgende patiëntengroepen hadden het grootste risico op een ziekenhuisopname vanwege hartfalen:

  • patiënten met hartfalen in de medische voorgeschiedenis
  • patiënten met een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) ≤60 ml/min/1,73m2
  • patiënten met verhoogde concentraties N-terminaal pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP) op de baseline

 

Discussie

Op basis van het werkingsmechanisme van DPP-4-remmers en beschikbaar preklinische en klinische gegevens was het resultaat uit de SAVOR-TIMI 53-studie onverwacht. Twee andere studies toonden echter wel aanwijzingen voor een mogelijk mechanisme achter het verhoogde risico op hartfalen. Eén studie met DPP-4-remmer vildagliptine (Galvus®) liet zien dat vildagliptine het einddiastolisch volume van het linker ventrikel verhoogde. Uit een andere studie bleek dat DPP-4-remmers tot een verslechterde endotheelfunctie kunnen leiden.

Het is niet uit te sluiten dat het verhoogde risico op hartfalen - hoewel significant - op toeval berustte. Andere uitkomstenstudies naar DPP-4-remmers moeten uitwijzen of DPP-4-remmers het risico op hartfalen inderdaad verhogen.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Diverse auteurs hebben onderzoeksgeld ontvangen van verschillende farmaceutische bedrijven, waaronder de registratiehouder van saxagliptine.

 

Bron:

Scirica BM et al. Heart Failure, Saxagliptin and Diabetes Mellitus: Observations from the SAVOR -TIMI 53 Randomized Trial. Circulation. 2014 Sep 4. 

Laatst gewijzigd op 19 september 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.