Nieuw onderzoek

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier pancreatitis.

Aan de hand van de resultaten uit de SAVOR-TIMI 53-studie onderzochten Raz et al. de incidentie van pancreatitis en pancreascarcinoom bij gebruik van saxagliptine. 

De SAVOR-TIMI 53-studie is het eerst verschenen langetermijnonderzoek naar de dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers). In deze studie werd de cardiovasculaire veiligheid van saxagliptine (Onglyza®) onderzocht bij 16.492 patiënten met een mediane follow-up van 2,1 jaar (zie ook het nieuwsbericht van 3 september 2013.

 

Resultaten

In de SAVOR-TIMI 53-studie werd bij 0,40% van de saxagliptine-gebruikers pancreatitis gerapporteerd, versus 0,37% bij de placebogebruikers (Hazard Ratio (HR)=1,09; 95%betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=0,66 tot 1,79; p=0,80). Bevestigde pancreatitis trad op bij 0,29% van de saxagliptinegebruikers, versus 0,26% bij placebo. (HR=1,13; 95%BI=0,63 tot 2,06; p=0,77). Chronische pancreatitis werd bevestigd bij 0,02% van de saxagliptinegebruikers, versus 0,07% bij placebo (HR=0,33; 95%BI=0,05 tot 1,44; p=0,18). Pancreascarcinoom trad op bij 5 patiënten in de saxagliptinegroep versus 12 in de placebogroep (HR=0,42; 95%BI=0,13 tot 1,12; p=0,09).

 

Conclusie

Uit de SAVOR TIMI-53-studie blijkt geen causaal verband tussen het gebruik van saxagliptine en het optreden van pancreatitis en pancreascarcinoom. Het trekken van definitieve conclusies is echter lastig, aangezien de duur van de follow-up beperkt is.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door AstraZeneca, de registratiehouder van onder andere saxagliptine. Diverse auteurs ontvingen onderzoeksgeld en/of speaking fees van diverse farmaceutische bedrijven en/of waren lid van de adviesraad van farmaceutische bedrijven (waaronder AstraZeneca).

 

Bron:

Raz I et al. Incidence of pancreatitis and pancreatic cancer in a randomized controlled multicenter trial (SAVOR-TIMI 53) of the dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitor saxagliptin. Diabetes Care. 2014 Jun 9.

 

Laatst gewijzigd op 17 juli 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.