Nieuw onderzoek

In de Verenigde Staten van Amerika is het aantal complicaties als gevolg van diabetes afgenomen in de periode tussen 1990 en 2010. Dat blijkt uit een database-onderzoek dat gepubliceerd is in het New England Journal of Medicine.

Onderzoek

De onderzoekers onderzochten de incidentie van vijf diabetes-gerelateerde complicaties: acuut myocard infarct (MI), overlijden als gevolg van hyperglykemie, cerebrovasculair accident (CVA), amputaties, en end stage renal disease (ESRD) . In de periode van 1990 tot 2010 verdrievoudigde het aantal volwassenen met de diagnose diabetes (van 6,5 miljoen tot 20,7 miljoen). Het aantal diabetespatiënten met CVA, amputatie en ESRD nam in dezelfde periode eveneens toe, de incidentie van acuut MI en sterfte door hyperglykemische crisis nam af. Na correctie voor het aantal diabetespatiënten, was er voor alle genoemde complicaties sprake van een afname. De afname was het grootst voor acuut MI (afname van 95,6 gevallen per 10.000 personen per jaar) en het kleinst voor het overlijden als gevolg van hyperglykemische crisis (afname van 7,9 gevallen per 10.000 personen per jaar).

Discussie

De auteurs geven aan dat er sinds 1990 een trend gaande is, waarbij het aantal diabetes-gerelateerde complicaties afneemt. Deze bevindingen zijn mogelijk het gevolg van een combinatie van vooruitgang in de acute klinische zorg, het beter functioneren van het zorgsysteem en gezondheidsvoorlichting aan diabetespatiënten. In het onderzoek is niet gekeken naar andere complicaties (zoals retinopathie en neuropathie) en mogelijke complicaties van overbehandeling, zoals overlijden als gevolg van hypoglykemie. Ondanks de afname van het aantal complicaties per patiëntjaren, neemt de zorglast voor diabetes niet af, vanwege het toenemende aantal diabetespatiënten. De verwachting is dat de komende jaren er een verdere toename van diabetes en complicaties  komt.

Mogelijke belangenverstrengeling

Geen.

Bron:

Gregg EW. Changes in diabetes-related complications in the United States, 1990-2010. N Engl J Med. 2014 Apr 17;370(16):1514-23.

 

 

 

Laatst gewijzigd op 24 juni 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.