Nieuw onderzoek

Voor geen enkel bloedglucoseverlagend middel is duidelijk bewezen dat het effectiever is dan placebo wat betreft het voorkómen van micro- en macrovasculaire complicaties. Dat is de voornaamste conclusie van een recent gepubliceerde review.

HbA1c

Geneesmiddelen tegen diabetes mellitus 2 (DM2) worden geregistreerd op grond van hun effecten op het HbA1c. Het uiteindelijke doel van de behandeling van DM2 is echter het verlagen van micro- en macrovasculaire complicaties. Het is nog onduidelijk in hoeverre HbA1c-verlaging direct verband houdt met een verlaagd risico op micro- en macrovasculaire complicaties. 

Effectiviteit bloedglucoseverlagende middelen

Alleen voor metformine is in een groot observationeel onderzoek (de UKPDS 34) aangetoond dat het een positief effect heeft op mortaliteit en preventie van myocard infarct in vergelijking met dieet. Deze resultaten zijn in dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde onderzoeken (de 'gouden standaard' wat betreft effectiviteitsstudies) echter nooit bevestigd. Ook voor sulfonylureumderivaten, insuline, acarbose, DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten is niet aangetoond dat ze een positief effect zouden hebben op micro- en macrovasculaire complicaties. De auteurs stellen daarom dat het huidige bewijs het wijdverbreide voorschrijven van bloedglucoseverlagende middelen niet ondersteunt.

Mogelijke belangenverstrengeling

Geen

Bron:

Boussageon R et al. Effects of pharmacological treatments on micro- and macrovascular complications of type 2 diabetes: What is the level of evidence? Diabetes Metab. 2014 Feb 3.

Laatst gewijzigd op 28 april 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.