Nieuw onderzoek

Alogliptine veroorzaakt niet meer cardiovasculaire problematiek dan placebo bij patiënten die recent waren opgenomen voor een  acuut coronair syndroom (ACS). Dat blijkt uit de EXAMINE-studie: een onderzoek met een maximale follow-up van 40 maanden (mediane duur 18 maanden). 5380 patiënten met diabetes en een recente ziekenhuisopname voor ACS werden gerandomiseerd over alogliptine of placebo. Het primaire eindpunt van de studie was gedefinieerd als een samenvoeging van de mortaliteit als gevolg van cardiovasculaire oorzaken, niet-fataal myocard infarct en niet-fataal CVA.

Alogliptine bleek niet-inferieur aan placebo met betrekking tot het primaire eindpunt (11,3% bij alogliptine versus 11,8% bij placebo; p<0,001 voor non-inferioriteit). De resultaten tonen niet aan dat alogliptine een beter cardiovasculair profiel heeft dan placebo (p=0,32 voor superioriteit). Uit analyses op overige eindpunten bleek alogliptine superieur in het verlagen van het HbA1c (-0,33% versus +0,03%; p<0,001). Er waren geen verschillen in verandering van het lichaamsgewicht (+1,09 kg versus +1,04 kg; p=0,71) en het optreden van hypoglykemieën. Ook werden er geen verschillen gevonden in de incidentie van acute en chronische pancreatitis en carcinomen. In beide groepen werden geen meldingen gemaakt van pancreascarcinoom.

Alogliptine is recent goedgekeurd door de EMA (zie ook het nieuwsbericht van 20 augustus 2013), maar momenteel nog niet beschikbaar op de Nederlandse markt. De studie naar de cardiovasculaire veiligheid van alogliptine, betekent de tweede in rij na de publicatie van de SAVOR-studie naar saxagliptine (zie ook het nieuwsbericht van 3 september). Ook voor saxagliptine werd aangetoond dat het, in vergelijking met placebo, geen invloed heeft op het optreden van cardiovasculaire aandoeningen. 

 

Bron:

White WB et al. Alogliptin after Acute Coronary Syndrome in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2013 Sep 2.

Laatst gewijzigd op 4 september 2013

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.